Publicerad: 8 november 2017

Fråga och svar

Vilka risker finns för att uppgifterna feltolkas?

Eftersom olika vårdcentraler och enskilda behandlare har mycket olika förutsättningar, eftersom vissa små patientgrupper kan ha oproportionerligt stor inverkan på helhetsbilden och eftersom det finns flera felkällor ska indikatorerna inte användas som ”betygssättning” eller grund för ekonomisk ersättning. Men relevanta kvalitetsindikatorer kan ge bra underlag för samtal om olika verksamheters förutsättningar och utmaningar.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot