Publicerad: 8 november 2017

Fråga och svar

Vilka risker finns för felaktiga data?

När journaler och andra källor innehåller felaktiga eller missvisande data kommer även indikatorerna att bli felaktiga och missvisande. Dessutom kommer det att finnas tekniska felkällor, framförallt i början. Därför är det viktigt att vårdcentralerna ser på sina egna data och successivt bidrar till att underlagen blir bättre. Det är också viktigt att uppgifterna tolkas försiktigt, särskilt inledningsvis.

I detta system, där data överförs direkt från journaler och andra källor, kommer indikatorerna att ge en osminkad bild med alla de fel och brister som finns i källdata. Samtidigt kommer återkopplingen att vara snabb och användarvänlig, så att man på vårdcentralen förhållandevis enkelt kan se exakt vad som blivit fel och kan förbättra datakvaliteten direkt i källan.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot