Publicerad: 8 november 2017

Fråga och svar

Vilket arbete krävs på vårdcentralen?

Eftersom PrimärvårdsKvalitet bygger på befintliga data behövs ingen särskild registrering och eftersom inga individdata överförs krävs ingen särskild patientinformation. För att få nytta av systemet bör man regelbundet se på uppgifterna om den egna verksamheten.

I inledningsskedet kommer det troligen att finnas inkörningsproblem och felaktigheter som beror till exempel på outvecklad struktur i journalföringen. Därefter bör huvuddelen av den avsatta arbetstiden istället kunna ägnas åt innehållsinriktade analyser av verksamheten och dess förbättringsmöjligheter. Systemet kan också användas som stöd i vårdarbetet genom att man lokalt enkelt kan söka uppgifter ner på individnivå.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot