Publicerad: 2 maj 2018

Kvalitetsindikatorer för PrimärvårdsKvalitet

Här samlas de kvalitetsindikatorer som används i PrimärvårdsKvalitet.

PrimärvårdsKvalitet består av ett antal kvalitetsindikatorer, en kravspecifikation för användarvänlig återkoppling och en nationell funktion som tar emot och återför statistiska referensvärden.

Indikatorerna är utvecklade av företrädare för primärvårdsprofessionerna och utformade för att ge meningsfull information som stöd för förbättringsarbete. Indikatorerna beräknas automatiskt med utgångspunkt från befintliga källor (till exempel journaldata, läkemedelsdata, patientadministrativa system).

Sammanfattning av indikatorerna 2017 (Excel, nytt fönster)

Nya och uppdaterade indikatorer med länk till Kvalitetsindikatorkatalogen, december 2017 (Excel, nytt fönster)

Indikatorer med länkar till kvalitetsindikatorkatalogen 2016 (Excel, nytt fönster)

Formel för beräkning av kontinuitetsindex med exempel (Excel, nytt fönster)

Film om kvalitetsindikatorerna i Primärvårdskvalitet

Om hur indikatorerna tas fram och huruvida de är tillförlitliga och kvalitetssäkrade.

Filmen är cirka 05:00 minuter.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot