Publicerad: 13 juli 2018

Kvalitetsindikatorer för PrimärvårdsKvalitet

Här samlas kvalitetsindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet. Indikatorerna är utvecklade av företrädare för primärvårdsprofessionerna och utformade för att ge meningsfull information som stöd för lokalt förbättringsarbete.

Indikatorerna beräknas automatiskt utifrån data i befintliga källor, till exempel journaldata, läkemedelsdata och patientadministrativa system.

Genomgång av gällande evidens och riktlinjer som indikatorerna baseras på, sker årligen och vid behov sker då uppdateringar. Lanseringsdatum för 2018 års revision var 8 juni.

Indikatorerna i PrimärvårdsKvalitet, sammanfattning (Excel, öppnas i nytt fönster)

Indikatorerna i PrimärvårdsKvalitet, fullständig förteckning inklusive indikator-ID:n och loggbok för ändringar (Excel, öppnas i nytt fönster)

Diagnoslistor (Excel, öppnas i nytt fönster)

Formel för beräkning av kontinuitetsindex med exempel

Indikatorer för infektionssjukdomar och antibiotikaanvändning tas fram och uppdateras i samarbete med Strama och Folkhälsomyndigheten. Nya och uppdaterade indikatorer publicerades 29 juni 2018. Fler indikatorer kommer hösten 2018.

Film om kvalitetsindikatorerna i Primärvårdskvalitet

Om hur indikatorerna tas fram och huruvida de är tillförlitliga och kvalitetssäkrade.

Filmen är 5 minuter.

Dokument från tidigare års revisioner

Alla dokument är i formatet Excel och öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot