Publicerad: 3 maj 2019

Stöd för användning av Primärvårdskvalitet

Stödmaterialet vänder sig till medarbetare och chefer på vårdcentraler som vill börja använda Primärvårdskvalitet och lära sig mer om hur data kan användas i förbättringsarbetet på vårdcentralen.

Materialet består av fem delar som kan användas som stöd för dialog och gemensamt lärande på till exempel arbetsplatsträffar eller i andra möten på arbetsplatsen. Delarna tar cirka 30-60 minuter att genomföra, men ni kan själv göra ändringar i mallarna utifrån egna förutsättningar.

1. Introduktion

En introduktion till Primärvårdskvalitet och hur vårdcentraler kan komma igång med att börja titta på verksamhetens data. Innehåller en introduktionsfilm, diskussionsfrågor och ett quiz.

Introduktion (PPT, öppnas i nytt fönster)

Introduktion till Primärvårdskvalitet för rehabverksamheter.

Introduktion, rehab (PPT, öppnas i nytt fönster)

2. Användningsområden

Del två handlar om att förstå hur data i Primärvårdskvalitet kan användas för att förstå och lära sig mer om arbetet på verksamheten. Innehåller en film och diskussionsfrågor.

Användningsområden (PPT, öppnas i nytt fönster)

3. Användningsområden, del 2

Fortsättning av användningsområden. Innehåller en film, ett quiz och diskussionsfrågor.

Användningsområden del 2 (PPT, öppnas i nytt fönster)

4. Stämmer vår data?

Detta avsnitt handlar om hur vårdcentralen kan påverka resultaten av data genom att registrera data korrekt. Innehåller diskussionsfrågor.

Registrera rätt (PPT, öppnas i nytt fönster)

5. Verktyg till förbättringsarbeten

Innehåller information om olika verktyg och metoder som kan användas vid förbättringsarbete samt diskussionsfrågor.

Verktyg (PPT, öppnas i nytt fönster)

Ge gärna återkoppling om vad ni tycker om materialet samt önskemål om annat stödmaterial.

Primärvårdskvalitet har många användningsområden

I filmen berättar distriktsläkaren Jan Hasselström hur Primärvårdskvalitet har använts på den vårdcentral där han arbetar. Till exempel för att följa upp vården av egna patienter, för kollegial dialog och vetenskapliga arbeten.

Text

Informationsansvarig

  • Ulrika Elmroth
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot