Publicerad: 5 oktober 2018

Tillgänglighet i primärvården

SKL har tillsammans med landstingen tagit fram en modell för utökad uppföljning av primärvården. Införandet av modellen har pågått sedan 2017, med intentionen att den ska vara införd i hela landet till 2019.

Projektet är en del av överenskommelsen om den så kallade Patientmiljarden mellan SKL och regeringen.

Uppföljningen bygger på datainsamling till den nationella väntetidsdatabasen vid SKL och ska ge underlag för verksamhetsutveckling och möjligheter till jämförelser inom och mellan landsting. Det skapar i sin tur förutsättningar för att utveckla och förbättra dels hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, dels servicenivån för patienterna.

Resultaten presenteras publikt för medborgarna via vantetider.se och 1177.se.

Införande av uppföljningsmodellen – etapp 3 av projektet "Tillgänglighet i primärvård"

Den utvidgade modellen för nationell uppföljning av tillgängligheten i primärvården, som SKL tagit fram tillsammans med landsting och regioner, gör det möjligt att följa upp alla kontakter som sker i primärvården, oavsett yrkeskategori och form av kontakt/besök.

Modellen stödjer färdplanen enligt ”Samordnad utveckling för god och nära vård” (S 2017:01), bland annat genom uppföljningen av en förstärkt vårdgaranti. Uppgifterna till väntetidsdatabasen levereras från landstingen/regionernas IT-system via automatisk överföring varje månad.

I alla landsting och regioner pågår förberedelser för att börja använda den utökade uppföljningsmodellen. Målet är att samtliga ska ha infört den till årsskiftet 2018/2019.

Tjänster

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lisbeth Isaksson
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot