Publicerad: 14 december 2018

Utredningen God och nära vård – en primärvårdsreform

SKL har lämnat sitt remissvar på den statliga utredningen God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU2018:39) och delar utredningens problembeskrivning och förslag på inriktning.

SKL anser att det är angeläget att stat, kommuner och landsting tillsammans kan enas om en långsiktig strategi för att förverkliga omställningen till nära vård. Det arbetet behöver komma igång snarast och inte invänta utredningens slutbetänkande.

Nyhet: Vi behöver en långsiktig strategi för nära vård

Tidigare yttrande

2017 kom utredningens delbetänkande God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53). SKL ställer sig i huvudsak bakom delbetänkandets förslag, som bland annat handlar om en förstärkt vårdgaranti, en gemensam målbild och färdplan för omstruktureringen, liksom nya styrande principer för vårdens organisering i den nya hälso- och sjukvårdslagen.

SKL:s yttrande på delbetänkandet God och nära vård (PDF, öppnas i nytt fönster)

God och nära vård - En primärvårdsreform, SOU 2018:39 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Emma Spak
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot