Publicerad: 20 april 2018

Utredning om samordnad utveckling för god och nära vård

Utredningen om en god och nära vård har kommit med delbetänkandet God och nära vård – en gemensam färdplan och målbild. SKL har lämnat ett remissvar på delbetänkandet.

Regeringen har tillsatt en utredare med uppdrag att utifrån förslagen i Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

SKL:s yttrande på delbetänkandet God och nära vård

I juni 2017 kom utredningens delbetänkande God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53). SKL ställer sig i huvudsak bakom delbetänkandets förslag, som bland annat handlar om en förstärkt vårdgaranti, en gemensam målbild och färdplan för omstruktureringen, liksom nya styrande principer för vårdens organisering i den nya hälso- och sjukvårdslagen.

SKL:s yttrande på delbetänkandet God och nära vård (PDF, öppnas i nytt fönster)

Film om delbetänkandet God och nära vård

I filmklippet pratar Harald Grönqvist, samordnare SKL, om vad SKL tycker om förslaget.

Filmen är 03:57 minuter lång.

Informationsansvarig

  • Emma Spak
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot