Publicerad: 3 februari 2017
Prenumerera på Kunskapsstöd, vård och behandling

Utveckling av primärvården

Landstingen får stöd att utveckla verksamheten inom primär- och närsjukvård genom ett antal nationella insatser som SKL samordnar.

Satsningarna är en del av en överenskommelse mellan SKL och regeringen. Insatserna ska samordna landstingens kunskapsstöd, utveckla nya patientcentrerade arbetssätt, samt främja uppföljning och ledarskap mot förbättrade patientresultat. Därutöver är 53 miljoner kronor öronmärkta direkt till landstingen utifrån deras lokala behov.

Överenskommelsen för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar 2017 (PDF, nytt fönster)

Bodil Klintberg berättar om överenskommelsen 2017 för bättre vård för personer med kroniska sjukdomar med mera:

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Landsting och regioner arbetar just nu på en struktur för att ta fram och förvalta ett nationellt kliniskt kunskapsstöd, samt ett förslag på hur ett sådant arbete långsiktigt kan finansieras av landstingen. Kunskapsstödet innehåller diagnos- och behandlingsrekommendationer.

PrimärvårdsKvalitet - nationellt kvalitetsdatassytem

Som stöd för det verksamhetsnära förbättringsarbetet i primärvården har primärvårdens professioner tillsammans med SKL och Nationella Kvalitetsregister tagit fram 82 kvalitetsindikatorer som ska göra det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten. PrimärvårdsKvalitet har under 2016 börjat användas på flera vårdcentraler runt om i Sverige. Under 2017 fortsätter arbetet med att sprida PrimärvårdsKvalitet till fler vårdcentraler.

Innovativa arbetssätt

Nya arbetssätt i primärvården som utgår från invånarnas behov är utgångpunkten i det innovationsarbete som SKL driver tillsammans med ledningar och vårdcentraler i landstingen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot