Publicerad: 13 december 2017

Utveckling av primärvården

Landstingen får stöd att utveckla verksamheten inom den nära vården genom ett antal nationella insatser som SKL samordnar.

Satsningarna är en del av en överenskommelse mellan SKL och regeringen. Insatserna ska samordna landstingens kunskapsstöd, utveckla nya patientcentrerade arbetssätt, samt främja uppföljning och ledarskap mot förbättrade patientresultat. Därutöver är 53 miljoner kronor öronmärkta direkt till landstingen utifrån deras lokala behov.

Primärvårdsnytt – filmer om utveckling i primärvården

Primärvårdsnytt är korta filmer om det som är aktuellt just nu i utvecklingsinsatser som berör primärvården och som drivs av SKL.

I klippen berättar projektledare om det arbete som bedrivs just nu, vilka utmaningar de möter och vad som är på gång. Klippen är cirka 2-3 minuter långa.

Filmer om utveckling i primärvården

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot