Publicerad: 31 mars 2017

Utveckling av primärvården

Landstingen får stöd att utveckla verksamheten inom primär- och närsjukvård genom ett antal nationella insatser som SKL samordnar.

Satsningarna är en del av en överenskommelse mellan SKL och regeringen. Insatserna ska samordna landstingens kunskapsstöd, utveckla nya patientcentrerade arbetssätt, samt främja uppföljning och ledarskap mot förbättrade patientresultat. Därutöver är 53 miljoner kronor öronmärkta direkt till landstingen utifrån deras lokala behov.

Överenskommelsen för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar 2017 (PDF, nytt fönster)

Bodil Klintberg berättar om överenskommelsen 2017 för bättre vård för personer med kroniska sjukdomar med mera:

Primärvårdsnytt – filmer om utveckling i primärvården

I primärvårdsnytt får du snabbt koll på vad som är aktuellt just nu i utvecklingsinsatser som berör primärvården och som drivs av SKL. Klippen är cirka 2-3 minuter långa.

Se alla filmer från Primärvårdsnytt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot