Publicerad: 7 juni 2017

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Tillsammans med SKL tar landsting och regioner fram ett gemensamt kunskapsstöd för primärvården. Syftet är att öka förutsättningarna för medarbetare att ge en säker och jämlik vård.

Projektets vision är att varje patient ska få bästa möjliga vård utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Möjligheter och mål

Det nationella kunskapsstödet ska:

  • bidra till att medarbetare har förutsättningar att ge god, säker och jämlik vård i hela landet
  • garantera ett kunskapsinnehåll som är multiprofessionellt och multidisciplinärt
  • vara aktuellt, tillgängligt, överskådlig och sökbart
  • innehålla länkar till fördjupad kunskap och kvalitetssäkrad patientinformation
  • stimulera samverkan mellan vårdnivåer på lokal nivå
  • stimulera utveckling av landstingens kunskapsorganisationer
  • ge möjlighet att samordna och effektivisera landstingens produktion av kunskapsdokument
  • kunna integreras med landstingens egna IT-system
  • skapa möjligheter att utveckla framtida beslutsstöd

  I Primärvårdsnytt berättar Staffan Ekedahl om den nya visningsytan och om det arbete som pågår bland ämnesgrupperna just nu.

  Fortsatt arbete under 2017

  Under 2017 pågår arbetet med IT- och informationsstrukturer, arbetsprocesser och att skapa en framtida förvaltning och finansiering för kunskapsstödet.

  Mer än 300 kunskapsdokument med ursprung i Stockholms läns landsting, Region Jönköpings län och Region Skåne ska visas via en nationell visningsyta. Utsedda ämnesgrupper i landstingen kommer ha ansvar för att ta fram, förvalta och utveckla de nationella texterna.

  Kunskapsstödet tas fram av ämnesgrupper

  Alla landsting kommer ha möjlighet att skriva lokala tillägg till varje kunskapsdokument. Under våren pågår en pilot för att testa arbetet med lokala tillägg.

  Pilotprojekt för lokala tillägg

  Uppdrag och utgångspunkter

  Utvecklingen av kunskapsstödet genomförs i samarbete med landsting och regioner inom ramen för statens och SKL:s överenskommelse ”Insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar”.

  Överenskommelsen för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar 2017

  Projektet samverkar med sjukvårdsregionerna genom den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK), de nationella programråden, regionala cancercentrum, Socialstyrelsen och andra myndigheter. Projektets referensgrupp består av representanter för landets sex sjukvårdsregioner.

  Projektet samarbetar med projektet PrimärvårdsKvalitet, 1177 Vårdguiden, 1177 Rådgivningsstöd, Vårdhandboken, Rikshandboken i barnhälsovård och Inera. Projektets modell för IT- och informationsstrukturer används dessutom i utvecklingen av ett nationellt kunskapsstöd för barnmedicin som startade hösten 2016.

  Kunskapsstöd inom barnmedicin

  Läs vidare

  Hjälpte informationen på sidan dig?


  User information

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot