Publicerad: 1 november 2017

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Tillsammans med SKL tar landsting och regioner fram ett gemensamt kunskapsstöd för vårdpersonal i primärvården. Visionen är att varje patient ska få bästa möjliga vård utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Kunskapsstödet består av mer än 350 nationella rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning. Stödet har sitt ursprung i Stockholms läns landsting, Region Jönköpings län och Region Skåne.

Kunskapsstödet tas fram av ämnesgrupper

Alla landsting kan komplettera innehållet med specifika tillägg för exempelvis vårdnivå, remissrutiner och läkemedelsval.

Innehållet i kunskapsstödet kommer att vara tillgängligt via Ineras plattform för öppen data och via en nationell visningsyta på internet.

Möjligheter och mål

Det nationella kunskapsstödet ska:

  • bidra till att medarbetare har förutsättningar att ge god, säker och jämlik vård i hela landet
  • garantera ett kunskapsinnehåll som är multiprofessionellt och multidisciplinärt
  • vara aktuellt, tillgängligt, överskådlig och sökbart
  • innehålla länkar till fördjupad kunskap och kvalitetssäkrad patientinformation
  • stimulera samverkan mellan vårdnivåer på lokal nivå
  • stimulera utveckling av landstingens kunskapsorganisationer
  • ge möjlighet att samordna och effektivisera landstingens produktion av kunskapsdokument
  • kunna integreras med landstingens egna IT-system
  • skapa möjligheter att utveckla framtida beslutsstöd.

Uppdrag och utgångspunkter

Utvecklingen av kunskapsstödet genomförs i samarbete med landsting och regioner inom ramen för statens och SKL:s överenskommelse ”Insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar”.

Överenskommelsen för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar 2017 (PDF, nytt fönster)

Projektet samverkar med sjukvårdsregionerna genom den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK), de nationella programråden, regionala cancercentrum, Socialstyrelsen och andra myndigheter. Projektets referensgrupp består av representanter för landets sex sjukvårdsregioner.

Projektet samverkar med projektet Primärvårdskvalitet, 1177 Vårdguiden, 1177 Rådgivningsstöd, Vårdhandboken, Rikshandboken i barnhälsovård och Inera.

Detaljerad information till kontaktpersoner och ansvariga i landsting och sjukvårdsregioner finns på projectplace.com (inloggning krävs).

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot