Publicerad: 24 oktober 2017

Kunskapsstödet tas fram av ämnesgrupper

De nationella rekommendationerna tas fram och förvaltas av tvärprofessionella ämnesgrupper fördelade mellan samtliga sjukvårdsregioner.

Regionala samordnare och ämnesområdesansvariga (PDF, öppnas i nytt fönster)

Ämnesgruppernas uppdrag och ansvar

De tvärprofessionella grupperna:

  • ansvarar för innehållet inom respektive ämnesområde
  • tar fram och utvecklar kunskapsdokument i samverkan med nationella programområden, nationella expert- och kompetensgrupper samt patientföreträdare
  • har kontakt med den nationella redaktionen och svarar på frågor och synpunkter från användare av kunskapsstödet
  • utvecklar kunskapsstödet i syfte att förbättra innehållets användbarhet och möjliggöra till framtida beslutstöd
  • företräder primärvården och ämnesområdet i utvecklingen av nationella riktlinjer, mål och kvalitetsindikatorer samt i interna och externa kontakter om diagnos- och behandlingsrekommendationer, inklusive dialog med berörda patientföreningar.

Ämnesgrupperna stöds 2017 av projektgruppen som samordnar utvecklingen av arbetsprocesser, IT-struktur och redaktionella riktlinjer. Ämnesgruppernas första uppdrag är att revidera befintliga nationella rekommendationer.

Detaljerad information till kontaktpersoner och ansvariga i landsting och sjukvårdsregioner finns på projectplace.com (inloggning krävs).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot