Publicerad: 15 oktober 2018

Kunskapsstödet tas fram av ämnesgrupper

De nationella rekommendationerna tas fram och förvaltas av ämnesgrupper fördelade mellan samtliga sjukvårdsregioner.

Sjukvårdsregionala samordnare och ämnesområdesansvariga (PDF, nytt fönster)

Ämnesgruppernas uppdrag och ansvar

  • ansvarar för innehållet inom respektive ämnesområde
  • tar fram och utvecklar kunskapsdokument i samverkan med nationella programområden, nationella expert- och kompetensgrupper samt företrädare för patienter
  • har kontakt med den nationella redaktionen och svarar på frågor och synpunkter från användare av kunskapsstödet
  • utvecklar kunskapsstödet i syfte att förbättra innehållets användbarhet och möjliggöra till framtida beslutstöd
  • företräder primärvården och ämnesområdet i utvecklingen av nationella riktlinjer, mål och kvalitetsindikatorer samt i interna och externa kontakter om diagnos- och behandlingsrekommendationer, inklusive dialog med berörda patientföreningar.

Ämnesgrupperna stöttas av en nationell stödfunktion som samordnar utvecklingen av arbetsprocesser, IT-struktur och redaktionella riktlinjer.

Ansvar, uppdrag och organisering av ämnesgrupperna kommer att samordnas med de nationella programområdena i landstingens och regionernas system för kunskapsstyrning.
Detaljerad information till kontaktpersoner och ansvariga i landsting och sjukvårdsregioner finns på projectplace.com (inloggning krävs).

Informationsansvarig

  • Therese Eklöv
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot