Publicerad: 19 oktober 2017

Innovativa arbetssätt i primärvården

Nya arbetssätt i primärvården som sätter invånarnas behov i centrum är utgångpunkten i det innovationsarbete som SKL driver tillsammans med ledningar och vårdcentraler från varje sjukvårdsregion.

SKL stöttar ledning och utvecklingsstödjare inom primärvården i arbetet mot en vård som utgår från invånarens behov och är mer jämlik än den är idag. De nya arbetssätten kan handla om att involvera invånarna på nya sätt, använda ny teknik, påbörja samarbeten med samhällsaktörer som till exempel idrottsföreningar, eller kanske lära av andra branscher som har löst liknande utmaningar tidigare.

Behov hos personer i kontakt med vården

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med en forskargrupp undersökt olika behov och beteenden bland den svenska befolkningen. Resultatet kan delas in i fyra tydliga grupper som beskrivs i broschyren. De beskrivna grupperna kan användas som inspiration när man utvecklar nya arbetssätt i vården. 

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården, PDF, öppnas i nytt fönster

I Primärvårdsnytt berättar Mårten Skogman om behovssegmenteringen och hur den kan användas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot