Publicerad: 3 juli 2017

Innovativa arbetssätt i primärvården

Nya arbetssätt i primärvården som sätter invånarnas behov i centrum är utgångpunkten i det innovationsarbete som SKL driver tillsammans med ledningar och vårdcentraler från varje sjukvårdsregion.

SKL stöttar ledning och utvecklingsstödjare inom primärvården i arbetet mot en vård som utgår från invånarens behov och är mer jämlik än den är idag. De nya arbetssätten kan handla om att involvera invånarna på nya sätt, använda ny teknik, påbörja samarbeten med samhällsaktörer som till exempel idrottsföreningar, eller kanske lära av andra branscher som har löst liknande utmaningar tidigare.

Behov hos personer i kontakt med vården

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med en forskargrupp undersökt olika behov och beteenden bland den svenska befolkningen. Resultatet kan delas in i fyra tydliga grupper som beskrivs i broschyren. De beskrivna grupperna kan användas som inspiration när man utvecklar nya arbetssätt i vården. 

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården, PDF, öppnas i nytt fönster

I Primärvårdsnytt berättar Mårten Skogman om behovssegmenteringen och hur den kan användas.

Dela exempel och inspireras på primärvård.nu

Projektet Flippen har tagit fram webbplatsen primärvård.nu. Där kan personer som jobbar inom primärvården dela goda exempel och bra metoder och låta andra intresserade inspireras.

Primärvård.nu testas under 2017 med syfte att samla lärdomar om vad som krävs för att målgrupperna ska kunna sprida och ta del av goda exempel på ett sätt som skapar ett mervärde för deras verksamhet.

Primärvård.nu – en webbplats för att dela exempel och inspireras

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot