Publicerad: 28 mars 2017

Innovativa arbetssätt i primärvården

Nya arbetssätt i primärvården som sätter invånarnas behov i centrum är utgångpunkten i det innovationsarbete som SKL driver tillsammans med ledningar och vårdcentraler från varje sjukvårdsregion.

SKL stöttar ledning och utvecklingsstödjare inom primärvården i arbetet mot en vård som utgår från invånarens behov och är mer jämlik än den är idag. De nya arbetssätten kan handla om att involvera invånarna på nya sätt, använda ny teknik, påbörja samarbeten med samhällsaktörer som till exempel idrottsföreningar, eller kanske lära av andra branscher som har löst liknande utmaningar tidigare.

Aktuella frågeställningar i projektet

  • Främja lärande, utveckling och innovation: vi erbjuder en nationell arena/plattform för att dela kunskap bestående av både fysiska mötesplatser och digitala rum.
  • Hitta nya sätt att beskriva invånarens behov: vi tar fram metoder för att tydliggöra mönster i invånarnas personliga egenskaper och behov.
  • Skapa stödjande strukturer med fokus på utveckling: Hur kan man jobba i landstingen för att systematiskt stödja utveckling i primärvården? Hur kan man anpassa utvecklingsstödet beroende på vilka förutsättningar vårdcentralen har idag?

Behov hos personer i kontakt med vården

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med en forskargrupp undersökt olika behov och beteenden bland den svenska befolkningen. Resultatet kan delas in i fyra tydliga grupper som beskrivs i broschyren. De beskrivna grupperna kan användas som inspiration när man utvecklar nya arbetssätt i vården. 

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården, PDF, öppnas i nytt fönster

I Primärvårdsnytt berättar Mårten Skogman om behovssegmenteringen och hur den kan användas.

Vill du ha stöd i ditt innovationsarbete?

Nu finns möjligheten att delta i innovationsguidens program. SKL:s Innovationsguide är ett metodstöd som hjälper kommuner, landsting och regioner att på egen hand arbeta med användardriven innovation i egna utvecklingsprojekt.

Anmäl dig till Innovationsguidens program, google docs

I projektet Flippen har flera verksamheter använt användardriven innovation för att praktiskt ta sig an utmaningar, undersöka och förstå problem och användarens behov och sedan samskapa och testa lösningar som skapar värde och nytta för dem verksamheten finns till för.

Så har Övertorneå arbetat med användardriven innovation, Kvalitetsvårds nyhetsbrev

Film: Innovationsguiden i 6 steg, youtube.com

Användardriven innovation, innovationsguiden.se

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot