Publicerad: 27 januari 2017
Prenumerera på Kunskapsstöd, vård och behandling

Innovativa arbetssätt i primärvården

Nya arbetssätt i primärvården som sätter invånarnas behov i centrum är utgångpunkten i det innovationsarbete som SKL driver tillsammans med ledningar och vårdcentraler från varje sjukvårdsregion.

SKL stöttar ledning och utvecklingsstödjare inom primärvården i arbetet mot en vård som utgår från invånarens behov och är mer jämlik än den är idag. De nya arbetssätten kan handla om att involvera invånarna på nya sätt, använda ny teknik, påbörja samarbeten med samhällsaktörer som till exempel idrottsföreningar, eller kanske lära av andra branscher som har löst liknande utmaningar tidigare.

Inom satsningen vill man tydliggöra olika behovsgrupper bland invånarna utifrån personliga egenskaper. Genom att tydliggöra gemensamma egenskaper hos invånarna kan arbetssätt anpassas för att ännu bättre möta deras behov.

Under 2016 kommer SKL att utöka stödet till alla landsting, regioner och vårdcentraler som vill bidra, samt stödja spridning av de metoder som ledningar och vårdcentraler framgångsrikt har testat.

Aktuella frågeställningar i projektet

  • Främja lärande, utveckling och innovation: vi erbjuder en nationell arena/plattform för att dela kunskap bestående av både fysiska mötesplatser och digitala rum.
  • Hitta nya sätt att beskriva invånarens behov: vi tar fram metoder för att tydliggöra mönster i invånarnas personliga egenskaper och behov.
  • Skapa stödjande strukturer med fokus på utveckling: Hur kan man jobba i landstingen för att systematiskt stödja utveckling i primärvården? Hur kan man anpassa utvecklingsstödet beroende på vilka förutsättningar vårdcentralen har idag?

Primärvårdsnytt - aktuellt inom Flippen i primärvården

Mårten Skogman berättar om behovssegmentering och hur det kan användas.

App för primärvårdsutveckling

Appen PrimärvårdsUtveckling är en samlingsplats för goda exempel från Svensk primärvård. I appen samlas exempel där verksamheter har lyckats möta invånarens behov av hälsa och trygghet. Här kan du dela dina egna exempel, hitta exempel inom områden du vill utveckla framöver och få kontakt med andra utvecklingsorienterade.

Ladda ner appen via iTunes

Ladda ner appen via Google Play

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot