Publicerad: 27 april 2017

PrimärvårdsKvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Det är ett stöd för vårdcentralerna att följa upp och förbättra sitt arbete.

Med PrimärvårdsKvalitet har chefer och medarbetare på vårdcentraler möjlighet att följa upp sina patienter och successivt vidareutveckla sitt arbete.

Så fungerar stödet

På vårdcentralen kan man se alla uppgifter om sin egen verksamhet och även följa upp vården av enskilda patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från hela landet.

Se filmen som beskriver hur PrimärvårdsKvalitet fungerar och hur det kan användas av vårdcentraler. Filmen är cirka 3:30 minuter lång.

PrimärvårdsKvalitet består av ett antal kvalitetsindikatorer, en kravspecifikation för användarvänlig återkoppling och en nationell funktion som tar emot och återför statistiska referensvärden.

Indikatorerna är utvecklade av företrädare för primärvårdsprofessionerna och utformade för att ge meningsfull information som stöd för förbättringsarbete.

Indikatorerna beräknas automatiskt med utgångspunkt från befintliga källor (till exempel journaldata, läkemedelsdata, patientadministrativa system).

Sammanfattning av indikatorerna (PDF, nytt fönster)

Indikatorer med länkar till kvalitetsindikatorkatalogen (Excel, nytt fönster)

Formel för beräkning av kontinuitetsindex med exempel (Excel, nytt fönster)

Ansluta till PrimärvårdsKvalitet

Att ansluta sig till PrimärvårdsKvalitet innebär tre åtaganden: rapportera, återkoppla och använda. Varje landsting/region och privat aktör bestämmer själv hur de utformar sina arbetsformer och IT-lösningar.

  • Rapportera: Data levereras via tjänstekontrakt till den nationella aggregeringstjänsten, enligt angivna specifikationer (se kvalitetsindikatorkatalogen).
  • Återkoppla: Referensvärden från den nationella aggregeringstjänsten återkopplas fortlöpande till vårdcentralerna, enligt angivna specifikationer. Referensvärdena redovisas sida vid sida med vårdcentralens egna värden.
  • Använda: Indikatorerna används som samtalsunderlag vid utvärdering och verksamhetsplanering.

I dagsläget är 30 procent av alla vårdcentraler i Sverige anslutna till PrimärvårdsKvalitet. Målet för 2017 är att 70 procent av vårdcentralerna, både de privata och landstingsdrivna, använder uppföljningen och att data används i det lokala förbättringsarbetet för att gå från data till hälsa.

Primärvårdsnytt - uppföljning i primärvården

I klippet berättar Ulrika Elmroth om den första indikatorrevisionen och valideringsgrupperna.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot