Publicerad: 27 mars 2017

PrimärvårdsKvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården

Som stöd för det förbättringsarbete som verksamheter i primärvården gör finns kvalitetsindikatorer och tekniska lösningar som ska göra det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten.

PrimärvårdsKvalitet har introducerats på flera vårdcentraler runt om i landet. Syftet är att primärvårdens fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare och andra yrkesgrupper enkelt ska kunna följa upp och successivt vidareutveckla sitt arbete.

På vårdcentraler som använder Primärvårdskvalitet kan man se uppgifter om sin egen verksamhet och även följa upp vården av enskilda patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från hela landet.

PrimärvårdsKvalitet omfattar kvalitetsindikatorer, en kravspecifikation för användarvänlig återkoppling och en nationell funktion som tar emot och återför statistiska referensvärden. Indikatorerna är utvecklade av företrädare från primärvårdens professioner och baseras på evidens och bästa tillgängliga kunskap, till exempel nationella riktlinjer. De är utformade för att ge meningsfull information som stöd för förbättringsarbete, utan att kräva extra dokumentation, då all data hämtas automatiskt.

Det professionella utvecklingsarbetet har pågått under flera år och finansierats av statens och landstingens/regionernas gemensamma satsning på Nationella Kvalitetsregister, men samordnas nu av SKL.

PrimärvårdsKvalitet, sammanfattning av indikatorerna (PDF, nytt fönster)

PrimärvårdsKvalitet, indikatorer med länkar till kvalitetsindikatorkatalogen (Excel, nytt fönster)

Formel för beräkning av kontinuitetsindex med exempel (Excel, nytt fönster)

Anslutning och användning av PrimärvårdsKvalitet på Nationella Kvalitetsregisters webbplats

Sagt om PrimärvårdsKvalitet

Hans Karlsson, avdelningschef Vård och Omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting:

”Förutsättningarna är så olika att man inte kan använda indikatorerna som enkla underlag för betygssättning eller ekonomisk ersättning. Det stora värdet är att vi får underlag för meningsfulla samtal om läge, utmaningar och förbättringsmöjligheter på såväl lokal, som regional och nationell nivå.”

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i region Jönköpings län:

”Systemet svarar mot ett stort behov för utvecklingen av primärvården. Eftersom det inte kräver någon dubbelregistering kan det fungera i det dagliga arbetet och vara basen för ett lärandesystem som höjer kvaliteten.”

Karin Träff Nordström, ordförande Svensk förening för allmänmedicin:

”Uppföljning av den medicinska kvaliteten i primärvården är viktig och jag gläder mig därför över att vi, efter många års arbete, äntligen har ett nationellt system för primärvårdskvalitet på plats.”

Primärvårdsnytt - uppföljning i primärvården

I klippet berättar Ulrika Elmroth om den första indikatorrevisionen och valideringsgrupperna.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot