Publicerad: 1 november 2017

Stöd för användning av PrimärvårdsKvalitet

Stödmaterialet vänder sig till medarbetare och chefer på vårdcentraler som vill börja använda PrimärvårdsKvalitet och lära sig mer om hur data kan användas i förbättringsarbetet på vårdcentralen.

Materialet består av fem delar som kan användas som stöd för dialog och gemensamt lärande på till exempel arbetsplatsträffar eller i andra möten på arbetsplatsen. Delarna tar cirka 30-60 minuter att genomföra, men ni kan själv göra ändringar i mallarna utifrån egna förutsättningar.

1. Introduktion

En introduktion till PrimärvårdsKvalitet och hur vårdcentraler kan komma igång med att börja titta på verksamhetens data. Innehåller en introduktionsfilm, diskussionsfrågor och ett quiz.

Introduktion (PPT, öppnas i nytt fönster)

2. Användningsområden

Del två handlar om att förstå hur data i PrimärvårdsKvalitet kan användas för att förstå och lära sig mer om arbetet på verksamheten. Innehåller en film och diskussionsfrågor.

Användningsområden (PPT, öppnas i nytt fönster)

3. Användningsområden, del 2

Fortsättning av användningsområden. Innehåller en film, ett quiz och diskussionsfrågor.

Användningsområden del 2 (PPT, öppnas i nytt fönster)

4. Stämmer vår data?

Detta avsnitt handlar om hur vårdcentralen kan påverka resultaten av data genom att registrera data korrekt. Innehåller diskussionsfrågor.

Registrera rätt (PPT, öppnas i nytt fönster)

5. Verktyg till förbättringsarbeten

Innehåller information om olika verktyg och metoder som kan användas vid förbättringsarbete samt diskussionsfrågor.

Verktyg (PPT, öppnas i nytt fönster)

Ge gärna återkoppling om vad ni tycker om materialet samt önskemål om annat stödmaterial.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot