Publicerad: 19 augusti 2019

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. SKL erbjuder bland annat utbildningspaket för dig som arbetar med SIP eller just ska börja.

En fungerande samverkan förenklar för brukaren, personen själv, och dess närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen . En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när.

SIP är ett viktigt verktyg för samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och sjukvård.

Utbildningar och utbildningsmaterial

Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram interaktiva webbutbildningar om SIP. Utbildningarna är framtagna för dig som jobbar i region eller kommun och som möter barn och vuxna som har behov av samordnade insatser.
Webbutbildningar i SIP, Uppdrag Psykisk Hälsa

Ny handbok om SIP för vuxna och äldre

Den nya skriften ”Använd SIP – ett verktyg vid samverkan” är en handbok om SIP för alla över 18 år, vuxna och äldre.
Använd SIP – ett verktyg vid samverkan

Ny skrift till förtroendevalda om SIP

En ny folder som vänder sig direkt till förtroendevalda, och förklarar hur det politiska engagemanget kan öka samverkan mellan ska socialtjänsten och hälso- och sjukvården så att fler invånare kan få SIP.
Till dig som är förtroendevald

SIP för olika målgrupper

Hur man jobbar med SIP behöver anpassas efter vilken typ av insatser personen behöver. Det ser olika ut för olika åldrar och situationer.

SIP för äldre

SIP för barn och unga, Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

SIP för vuxna, Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

SIP för nyanlända och asylsökande, Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Lagar som reglerar SIP

Bestämmelser om SIP fördes in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010. Planen ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, förutsatt att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och att den enskilde själv samtycker till planen.

2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. En motsvarande lag för utskrivning från psykiatrin trädde i kraft 1 januari 2019. SIP infördes även i dessa lagar. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser från båda huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.
Samverkan vid utskrivning från sjukhus

SIP på 3 minuter

En film som är framtagen för att beskriva SIP. Filmen vänder sig brukare, personal och politiker, men även till chef som utvecklingsledare som vill sprida information om SIP i sin verksamhet. Informationsfilmen om SIP berör alla åldrar.

Support

SKL erbjuder också en support där du kan få svar på dina frågor om SIP, Fråga Viveca. Av Viveca kan du också få tips och råd.
Fråga Viveca, support om SIP

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Lindström
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot