Publicerad: 19 februari 2019

Fråga Viveca, supportfunktion kring samordnad individuell plan

Viveca Axelsson ger support och svarar på frågor kring samordnad individuell plan, SIP. Hon ger råd i sakfrågor eller tips om hur ni kan planera en utbildning om SIP.

Viveca Axelsson, supportfunktion kring sip, samordnad individuell plan

Viveca Axelsson har utbildat anställda i kommuner och landsting i hur man arbetar med samordnad individuell plan. Viveca kan ge support och svara på frågor.

Hon ger tips och information kring material som är framtaget om SIP.

Telefon: 08-452 74 32

viveca.axelsson@skl.se

Fakta

Viveca Axelsson har arbetat i SKL:s utvecklingsarbete psykisk hälsa för barn och unga, Psynk, där hon ansvarat för att utbilda anställda i kommun, landstig och region i hur man kan arbeta med samordnad individuell plan. 

Informationsansvarig

  • Karin Lindström
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot