Publicerad: 28 april 2017

Fråga Viveca, supportfunktion kring samordnad individuell plan

Viveca Axelsson ger support och svarar på frågor kring samordnad individuell plan, SIP. Hon ger råd i sakfrågor eller tips om hur ni kan planera en utbildning om SIP.

Viveca Axelsson, supportfunktion kring sip, samordnad individuell plan

Viveca Axelsson från Sollentuna kommun har utbildat anställda i kommuner och landsting i hur man arbetar med samordnad individuell plan. Viveca kan ge support och svara på frågor. Hon håller även utbildningar vid behov.

Hon ger också tips och kan stötta kring vid ditt utbildningstillfälle och ge mer information kring material som är framtaget om SIP. Du kan boka in Viveca att delta under utbildningstillfället via Skype.

Telefon: 073-915 10 48 (säkrast på torsdagar 8.30-11.30)

viveca.axelsson@skl.se

Fakta

Viveca Axelsson har arbetat i SKL:s utvecklingsarbete psykisk hälsa för barn och unga, Psynk, där hon ansvarat för att utbilda anställda i kommun, landstig och region i hur man kan arbeta med samordnad individuell plan. 

Viveca arbetar med utvecklingsarbete i Sollentuna kommun. Hon är socionom med vidareutbildning och har erfarenhet från socialtjänstens barn- och ungdomsverksamheter och från frivilligsektorn.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot