Publicerad: 14 juni 2018

Fråga Viveca, supportfunktion kring samordnad individuell plan

Viveca Axelsson ger support och svarar på frågor kring samordnad individuell plan, SIP. Hon ger råd i sakfrågor eller tips om hur ni kan planera en utbildning om SIP.

Viveca Axelsson, supportfunktion kring sip, samordnad individuell plan

Viveca Axelsson har utbildat anställda i kommuner och landsting i hur man arbetar med samordnad individuell plan. Viveca kan ge support och svara på frågor.

Hon ger tips och information kring material som är framtaget om SIP.

Telefon: 08-452 74 32 (säkrast på torsdagar 8.30-11.30)

viveca.axelsson@skl.se

Fakta

Viveca Axelsson har arbetat i SKL:s utvecklingsarbete psykisk hälsa för barn och unga, Psynk, där hon ansvarat för att utbilda anställda i kommun, landstig och region i hur man kan arbeta med samordnad individuell plan. 

Viveca är socionom med vidareutbildning och har erfarenhet från socialtjänstens barn- och ungdomsverksamheter och från frivilligsektorn.

Informationsansvarig

  • Karin Lindström
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot