Publicerad: 8 februari 2019

Röster om samordnad individuell plan

Här kan du som arbetar med SIP ta del av patienters, brukares och anhörigas röster om varför huvudmännen, verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, behöver använda samordnad individuell plan.

Här delar fem personer med olika erfarenheter av psykisk ohälsa med sig av synpunkter om samordnad individuell plan.

"Bra med plan men den ska också följas" Intervju med Agneta Wester, Hjärnkollsambassadör (PDF, nytt fönster)
Agneta Wester, hjärnkollsambassadör, berättar om sin erfarenhet av samordnad vårdplanering.

"Jag hade behövt en SIP!" Intervju med Hanna (PDF, nytt fönster)
Hanna Hildeman, Hjärnkollsambassadör berättar om sina erfarenheter och hur hon ser att en SIP hade underlättat för henne så att alla processer inte gick så långsamt.

"SIP var en lättnad för mig" Intervju med Elisabeth i Örebro (PDF, nytt fönster)
Elisabeth Norlinder, länsansvarig för Hjärnkoll i Örebro berättar hur hon som anhörig ser på behovet av SIP.

"Förklara vad en SIP är!" Intervju med Calle i Dalarna (PDF, nytt fönster)
Calle Svensson, ambassadör för Hjärnkoll berättar om sin syn på SIP och vikten av att förklara vad det är.

Informationsansvarig

  • Karin Lindström
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot