Publicerad: 21 juni 2016
Prenumerera på Kunskapsstöd, vård och behandling

Röster om samordnad individuell plan

Ta del av patienters, brukares och anhörigas röster om varför huvudmännen, verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, behöver samordna sig tillsammans med de som insatserna berör.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot