Publicerad: 12 februari 2019

SIP för äldre

SKL har i samarbete med en rad organisationer tagit fram ett stöd för Samordnad Individuell plan (SIP) för äldre. Syftet är att förbättra möjligheten för äldre att själva få möjlighet att vara aktiva i sin egen vård.

Samordnad Individuell Plan (SIP) gör det tydligt för personen själv, för närstående och för personalen vem som ansvarar för vad. SIP ger också möjlighet för personen att bli mer aktiv i vården av den egna hälsan och att medverka i planeringsarbetet.

Nytt utbildnings- och informationsmaterial om SIP för äldre

Det nya utbildnings- och informationsmaterialet om SIP för äldre som tagits fram av SKL i projektet Uppdrag psykisk hälsa under hösten 2018 finns nu färdigt att använda. Materialet består av filmer, handbok, manualer, talarstöd i Powerpoint, intervjuer och checklistor. Det är anpassat för att informera och utbilda olika målgrupper: personal, chefer, förtroendevalda samt patienter och närstående.

Utbildnings- och informationsmaterialet om SIP för äldre

Introduktion till SIP för äldre

I den här skriften ges en introduktion till SIP för äldre.

Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre

Introduktionen är framtagen av SKL, professionella från kommuner och landsting, de fackliga organisationerna Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Akademikerförbundet SSR samt de två största seniororganisationerna PRO och SPF.

"Det är fortfarande mitt liv" - Berättelsen om Annagreta och en SIP

I filmen får vi följa Annagreta som behöver mycket hjälp av hemtjänst, hemsjukvård samt SSIH för att klara av sin vardag. För att underlätta samarbetet upprättades en samordnad individuell plan, SIP. Planen gör det möjligt att fördela ansvar, dessutom gör samarbetet att det är Annagretas behov och önskningar som står i fokus.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Projektchef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot