Publicerad: 20 november 2018

SIP för äldre

SKL har i samarbete med en rad organisationer tagit fram ett stöd för Samordnad Individuell plan (SIP) för äldre. Syftet är att förbättra möjligheten för äldre att själva få möjlighet att vara aktiva i sin egen vård.

Samordnad Individuell Plan (SIP) gör det tydligt för personen själv, för närstående och för personalen vem som ansvarar för vad. SIP ger också möjlighet för personen att bli mer aktiv i vården av den egna hälsan och att medverka i planeringsarbetet.

Introduktion till SIP för äldre

I den här skriften ges en introduktion till SIP för äldre.

Publikation: Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre

Introduktionen är framtagen av SKL, professionella från kommuner och landsting, de fackliga organisationerna Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Akademikerförbundet SSR samt de två största seniororganisationerna PRO och SPF.

För dig som ska utbilda om SIP för äldre

SKL har tagit fram material för dig som vill hålla en grundutbildning i SIP för personal som möter äldre inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Materialet består en Powerpoint med talmanus samt gruppövningar och passar personal med liten eller ingen förkunskap om SIP.

Materialet har tagits fram av projekt Uppdrag psykisk hälsa. Under 2018 har projektet statliga medel för att stödja användningen av SIP med fokus på äldre och multisjuka.

Grundutbildning SIP, äldre, Uppdrag Psykisk hälsas webbplats

Under hösten kommer ytterligare utbildningsmaterial. Materialet är en fördjupning i SIP med inriktning på delaktighet och lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

"Det är fortfarande mitt liv" - Berättelsen om Annagreta och en SIP

I filmen får vi följa Annagreta som behöver mycket hjälp av hemtjänst, hemsjukvård samt SSIH för att klara av sin vardag. För att underlätta samarbetet upprättades en samordnad individuell plan, SIP. Planen gör det möjligt att fördela ansvar, dessutom gör samarbetet att det är Annagretas behov och önskningar som står i fokus.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    ProjektchefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot