Publicerad: 13 november 2017

SIP för äldre

SKL har i samarbete med en rad organisationer tagit fram ett stöd för Samordnad Individuell plan (SIP) för äldre. Syftet är att förbättra möjligheten för äldre att själva få möjlighet att vara aktiva i sin egen vård.

När personer har behov av insatser från flera vårdgivare samtidigt fungerar inte alltid dagens vårdsystem. Då behövs istället en helhetsbedömning som är skräddarsydd utifrån det individuella behovet.

Publikation: Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre

Samordnad Individuell Plan (SIP) gör det tydligt för personen själv, för närstående och för personalen vem som ansvarar för vad. SIP ger också möjlighet för personen att bli mer aktiv i vården av den egna hälsan och att medverka i planeringsarbetet.

Ny lagstiftning väntas för att uppnå en trygg och effektiv utskrivning från sjukhus. Förslag finns att landstingets öppna vård ska få ett stort samordnings- och planeringsansvar. SIP och fast vårdkontakt kommer att bli viktiga pusselbitar i förbättringsarbetet.

Denna introduktion till SIP är gemensamt framtagen av SKL, professionella från kommuner och landsting, de fackliga organisationerna Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Akademikerförbundet SSR samt de två största seniororganisationerna PRO och SPF.

"Det är fortfarande mitt liv" - Berättelsen om Annagreta och en SIP

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot