Publicerad: 28 februari 2018

SIP för äldre

SKL har i samarbete med en rad organisationer tagit fram ett stöd för Samordnad Individuell plan (SIP) för äldre. Syftet är att förbättra möjligheten för äldre att själva få möjlighet att vara aktiva i sin egen vård.

Samordnad Individuell Plan (SIP) gör det tydligt för personen själv, för närstående och för personalen vem som ansvarar för vad. SIP ger också möjlighet för personen att bli mer aktiv i vården av den egna hälsan och att medverka i planeringsarbetet.

Introduktion till SIP för äldre

I den här skriften ges en introduktion till SIP för äldre.

Publikation: Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre

Introduktionen är framtagen av SKL, professionella från kommuner och landsting, de fackliga organisationerna Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Akademikerförbundet SSR samt de två största seniororganisationerna PRO och SPF.

"Det är fortfarande mitt liv" - Berättelsen om Annagreta och en SIP

I filmen får vi följa Annagreta som behöver mycket hjälp av hemtjänst, hemsjukvård samt SSIH för att klara av sin vardag. För att underlätta samarbetet upprättades en samordnad individuell plan, SIP. Planen gör det möjligt att fördela ansvar, dessutom gör samarbetet att det är Annagretas behov och önskningar som står i fokus.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot