Publicerad: 10 oktober 2019

Utbildningspaket samordnad individuell plan för vuxna

Ett förslag till grundutbildning för personal med liten eller ingen förkunskap om samordnad individuell plan, SIP. Detta utbildningspaket fokuserar sig på vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

Här ges en överblick och checklista av grundutbildningens innehåll och vad du behöver tänka på före och under genomförandet av utbildningen.

Grundutbildningens material och upplägg är ett förslag som du kan revidera vid behov utifrån de förutsättningar som är hos era verksamheter.

Tidsåtgång

Halvdag, beräknad tid är 4 timmar, inklusive tid för paus.

Förberedelser

 • Välj ut vilka delar av webbutbildningen ni vill visa.
 • Se till att det finns internetuppkoppling samt ljudutrustning i den lokal ni valt. Testkör gärna tekniken så att ni vet att allt fungerar.
 • Förbered lokalt framtaget material att delas ut till deltagarna exempelvis överenskommelser, lokala rutiner och SIP-blanketten
 • Skriv gärna ut varsitt exemplar av skrifter:
  SIP gör tydligt vem som gör vad och när (PDF, nytt fönster)

Utbildningens innehåll

Här ges ett förslag på upplägg av utbildningens innehåll.

Inled med en informationsfilm om SIP

SIP på tre minuter, film

Muntlig presentation om SIP

Använd gärna ett förslag på powerpointpresentation med talmanus. Du kan anpassa presentationen utifrån era behov.

Presentationsmaterial med talmanus om SIP (PowerPoint, nytt fönster)

Presentationsmaterial om SIP (PDF, nytt fönster)

Lokal information

Informera om hur er regionala överenskommelser om samarbete för personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning ser ut. Ta också upp eventuellt andra överenskommelser och riktlinjer som reglerar hur ni lokalt ska arbeta med SIP.

Informera om de lokala rutiner och SIP-blankett som finns och var de finns tillgängliga.

Genomföra en workshop

 • Dela upp deltagarna i olika grupper. Tips: bestäm en ledare för varje grupp som får i uppdrag att ansvara för gruppens arbete.
 • Förslagsvis kan grupperna arbeta med olika fallbeskrivningar som finns eller med egna exempel. Fallbeskrivningarna är tänkt att skildra vuxna i olika situationer och är ett sätt att underlätta en diskussion om hur ett arbete med SIP kan gå till.
  Fallbeskrivningar, exempel med vuxna i olika situationer
 • Under workshopen kan deltagarna få i uppgift att identifiera styrkor, svagheter, hot och hinder kring SIP-arbetet.
 • Eventuella frågor kan diskuteras och besvaras i gruppen eller vid återsamling i helgrupp.

Använd gärna supportfunktionen Fråga Viveca om SIP under workshopen samt diskutera frågor

Återsamling i helgrupp

Ge tid för redovisning av gruppernas arbete samt lyft eventuella frågor som uppstått. Besvara frågorna så långt ni kan.

Utvärdering av utbildningen

Låt deltagarna fylla i en utvärdering för att få information om vad de tyckte om utbildningsdagen. Utvärdera.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Karin Lindström
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot