Publicerad: 19 mars 2018

Nationella programområden

Ett nationellt programområde (NPO) består av experter med bred kompetens inom området och representation från samtliga sjukvårdsregioner. Alla representanter företräder regionen inom det specifika sjukdoms-/organisatoriska området.

Det finns 18 nationella programområden som i sin tur kommer att skapa nationella arbetsgrupper (NAG) inom olika diagnosområden och vid behov för specifika frågor.

Ledamöter i respektive NPO (PDF, öppnas i nytt fönster)

Värdskapet för programområdena är fördelat mellan sjukvårdsregionerna. Värdskapet innebär att förse NPO:et med processledare, kompetens och utvecklingskraft. Den nationella stödfunktionen har i uppdrag att stödja respektive programområdes processledare i arbetssätt och metodanvändning.

Nationell stödfunktion

Tidigare har det funnits programråd inom olika områden som har arbetet med kunskapsstyrning. Programråden för astma/kol, diabetes, stroke, och strama ingår nu som NAG i ett respektive NPO. Kunskapsstöd de har tagit fram länkas till från den här sidan.

Uppdrag NPO

  • leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält
  • följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd)
  • bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och används
  • omvärldsbevaka
  • ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
  • nivåstrukturering
  • bidra i arbete med eventuella statliga satsningar

Nationella programområden

Akut vård

Värdskap: Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Ordförande: Lisa Kurland

Barn och ungdomars hälsa

Värdskap: Sydöstra sjukvårdsregionen

Ordförande: Simon Rundqvist

Cancersjukdomar

Värdskap: SKL (så länge statligfinansiering finns)

Ordförande: Beatrice Melin

NPO Cancersjukdomar utgörs av Regionala cancercentrum i samverkan

Regionala cancercentrum i samverkan

Endokrina sjukdomar

Värdskap: Norra sjukvårdsregionen

Ordförande: Tommy Olsson

Kunskapsstöd inom diabetes

Hjärt- och kärlsjukdomar

Värdskap: Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Ordförande: Bertil Lindahl

Hud- och könssjukdomar

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: Lena Lundeberg

Infektionssjukdomar

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: Olle Reichard

Kunskapsstöd inom strama (samverkan mot antibiotikaresistens)

Kvinnosjukdomar och förlossning

Värdskap: Sydöstra sjukvårdsregionen

Ordförande: Masoumeh Rezapour Isfahani

Lung- och allergisjukdomar

Värdskap: Västra Götalandsregionen

Ordförande: Anders Ullman

Kunskapsstöd inom astma och KOL

Mag- och tarmsjukdomar

Värdskap: Västra Götalandsregionen

Ordförande: Lars Johansen

Nervsystemets sjukdomar

Värdskap: Södra sjukvårdsregionen

Ordförande: Jesper Petersson

Kunskapsstöd inom stroke

Njur- och urinvägssjukdomar

Värdskap: Södra sjukvårdsregionen

Ordförande: Anders Christensson

Psykisk hälsa

Värdskap: SKL (så länge statligfinansiering finns)

Ordförande: Lise-Lotte Risö Bergerlind

Rörelseorganens sjukdomar

Värdskap: Västra Götalandsregionen

Ordförande: Maziar Mohaddes

Sällsynta sjukdomar

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: Anna Wedell

Tandvård

Värdskap: Södra sjukvårdsregionen

Ordförande: Gunnel Håkansson

Ögonsjukdomar

Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Ordförande: Anne Odergren

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Värdskap: Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Ordförande: Göran Laurell

Kunskapsstöd inom biobank, e-hälsa och levnadsvanearbete

Biobank Sverige

E-hälsa, internetbaserat stöd och behandling

Levnadsvanearbete

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot