Publicerad: 26 mars 2019

Nationella programområden

Det finns 23 nationella programområden (NPO) och ett nationellt primärvårdsråd. De leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

De nationella programområdena kommer i sin tur att skapa nationella arbetsgrupper (NAG) inom olika diagnosområden och vid behov för specifika frågor.

Ledamöter i respektive NPO samt Nationella primärvårdsrådet (PDF, nytt fönster)

Värdskapet för programområdena är fördelat mellan sjukvårdsregionerna. Värdskapet innebär att förse NPO:et med processledare, kompetens och utvecklingskraft. För några programområden ligger värdskapet vid SKL, då finns även ett vilande värdskap i en sjukvårdsregion. Det innebär att respektive sjukvårdsregion och programområde förbereder sig för en framtida övergång. Tills dess arbetar programområdena på med processtöd från SKL.

Den nationella stödfunktionen har i uppdrag att stödja respektive programområdes processledare i arbetssätt och metodanvändning.

Nationell stödfunktion

Tidigare har det funnits programråd inom olika områden som har arbetet med kunskapsstyrning. Programråden för astma/kol, diabetes, stroke, och strama ingår nu som NAG i ett respektive NPO.

Nationella programområdens uppdrag

 • leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält
 • följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd)
 • bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och används
 • omvärldsbevaka
 • ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
 • nivåstrukturering
 • bidra i arbete med eventuella statliga satsningar.

Nationella programområden

Akut vård

Barn och ungdomars hälsa

 • Värdskap: Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Simon Rundqvist
 • Processtöd: Ingvor Andersson, ingvor.andersson@rjl.se

Cancersjukdomar

 • Värdskap: SKL (så länge statlig finansiering finns)
  samt vilande värdskap Norra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Beatrice Melin

NPO Cancersjukdomar utgörs av Regionala cancercentrum i samverkan.

Regionala cancercentrum i samverkan

Endokrina sjukdomar

Kunskapsstöd inom diabetes

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hud- och könssjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Lena Lundeberg
 • Processtöd: Kristina Ateva, kristina.ateva@sll.se

Infektionssjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Olle Reichard
 • Processtöd: Christina Walldin, christina.walldin@sll.se

Kunskapsstöd inom strama (samverkan mot antibiotikaresistens)

Kvinnosjukdomar och förlossning

Levnadsvanearbete

 • Värdskap: Norra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Lars Weinehall
 • Processtöd: Programråd under uppstart

Lung- och allergisjukdomar

Kunskapsstöd inom astma och KOL

Mag- och tarmsjukdomar

Medicinsk diagnostik

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Joachim Lundahl
 • Processtöd: Jenny Björk, jenny.n.bjork@sll.se

Nervsystemets sjukdomar

 • Värdskap: Södra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Jesper Petersson
 • Processtöd: Anna Benemark, anna.benemark@skane.se

Kunskapsstöd inom stroke

Njur- och urinvägssjukdomar

 • Värdskap: Södra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Anders Christensson
 • Processtöd: Joel Björnklev, joel.bjornklev@skane.se

Psykisk hälsa

 • Värdskap: SKL (så länge statlig finansiering finns)
  samt vilande värdskap Västra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Lise-Lotte Risö Bergerlind

NPO psykisk hälsa på Uppdrag psykisk hälsas webb

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Reumatiska sjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Ralph Nisell
 • Processtöd: Malin Regardt, malin.regardt@sll.se

Rörelseorganens sjukdomar

Sällsynta sjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Anna Wedell
 • Processtöd: Anna Zucco, anna.zucco@sll.se

Tandvård

Äldres hälsa

 • Värdskap: Uppsala/Örebro sjukvårdsregion
 • Ordförande: Madelene Johanzon 
 • Processtöd: programområde under uppstart 

Ögonsjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Anne Odergren
 • Processtöd: Carina Libert, carina.libert@sll.se

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Nationellt primärvårdsråd

 • Värdskap: SKL samt vilande värdskap Södra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Emma Spak
 • Processtöd: Sofia Kialt, sofia.kialt@skl.se

Nationellt primärvårdsråd

Nyttan av att arbeta tillsammans nationellt

Masoumeh Rezapour Isfahani, ordförande nationellt programområde kvinnosjukvård och förlossning, om vad som är nyttan av att arbeta tillsammans nationellt.

Informationsansvarig

 • Marie Lawrence
  SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot