Publicerad: 18 oktober 2019

Kunskapsstöd inom Strama

Strama ska bidra till att uppnå en antibiotikaanvändning som i minsta möjliga mån driver resistensutvecklingen framåt och som samtidigt inte leder till underbehandling eller att patienter kommer till skada.

Strama, samverkan mot antibiotikaresistens

För att nå en rationell användning av antibiotika är det viktigt att föra ut aktuella behandlingsrekommendationer till förskrivare. Behandlingsrekommendationer behöver uppdateras löpande och grundas på studier och vetenskapliga rön.

En god dialog med partners som har resurser för nödvändiga studier och internationellt erfarenhetsutbyte är nyckelfrågor. Strama arbetar aktivt inom dessa områden.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot