Publicerad: 8 mars 2018

Biobank Sverige

Prov som är tagna i sjukvården är mycket värdefulla vid forskning. Tillgång till samlingar av prov sparade i biobanker gör det möjligt att studera och kanske förebygga både folksjukdomar och mer ovanliga sjukdomar, samt att utveckla nya läkemedel.

Biobank Sverige (före detta Nationella biobanksrådet samt BBMRI.se) är ett samarbetsorgan för landstingen och regionerna och universitet med medicinsk fakultet beträffande biobank­frågor.

Biobank Sveriges roll är bland annat att vidareutveckla en gemensam, förbättrad och långsiktigt hållbar nationell biobanks­infra­struktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv med de bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete.

Biobank Sverige arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen.

Biobank Sverige

Biobanker i Sverige

Ledamöter i nationellt biobanksråd (PDF, öppnas i nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot