Publicerad: 18 juni 2019

Biobank Sverige

Biobankerna ger förutsättningar för bättre hälso- och sjukvård för den enskilde, och bättre möjligheter för forskare att få fram morgondagens diagnostik och behandlingar.

Biobank Sverige är ett samarbetsorgan för regioner, universitet, patientorganisationer och näringsliv, som leds av en nationell styrgrupp med representanter för den högsta forskningsledningen i regionerna och vid de medicinska universiteten, samt Life Science-branschen.

Sveriges biobanker inom de 21 regionerna och vid de sju medicinska universiteten utgör en av de viktigaste delarna i infrastrukturen av olika register inom vårdområdet.

Biobanker i Sverige

Representanter i Biobank Sveriges beredningsgrupp (PDF, öppnas i nytt fönster)

Representanter i Biobank Sveriges styrgrupp (PDF, öppnas i nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot