Publicerad: 13 mars 2018

Nationellt primärvårdsråd

Primärvården utgör basen för hälso- och sjukvården och är den vårdform som medborgare ofta har sina korta eller långvariga kontakter med.

Det nationella primärvårdsrådet ska:

  • Hålla ihop primärvårdsrepresentanter i programområden och arbetsgrupper
  • Utgöra stöd och referens inom kunskapsstyrningsorganisationen till pågående och kommande aktiviteter som rör primärvård och omställningen till nära vård
  • Fortlöpande följa och analysera kunskapsutvecklingen och variationer i praxis inom området

Utvecklingsprojekt för primärvården

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot