Publicerad: 12 oktober 2018

Nationellt primärvårdsråd

Primärvården utgör basen för hälso- och sjukvården och är den vårdform som medborgare ofta har sina korta eller långvariga kontakter med.

Det huvudsakliga uppdraget är att bidra till ökad kunskap och dialog – såväl inom som mellan nivåerna i systemet (lokal, regional, nationell).

Det nationella primärvårdsrådet ska:

  • Hålla ihop primärvårdsrepresentanter i programområden och arbetsgrupper
  • Utgöra stöd och referens inom kunskapsstyrningsorganisationen till pågående och kommande aktiviteter som rör primärvård och omställningen till nära vård
  • Fortlöpande följa och analysera kunskapsutvecklingen och variationer i praxis inom området

Utvecklingsprojekt för primärvården

Proaktiv vård av sköra äldre

Primärvården är viktig för att sköra äldre ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv utan att behöva vistas på sjukhus i onödan. Kunskap och erfarenhet finns om hur skörhet kan förebyggas. Detta material innehåller stöd för att identifiera, bedöma, planera och följa upp patienter som riskerar att utveckla skörhet.

Verktygslåda/material: Proaktiv vård av sköra äldre
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot