Publicerad: 30 juni 2017

Representanter sjukvårdsregionerna

I nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning region sitter representanter från samtliga sjukvårdsregioner.

Norra

Monika Johansson, Landstinget Västernorrland

Susanne Waldau, Västerbottens läns landsting

Sydöstra

Karl Landergren, Landstinget i Kalmar län

Mats Bojestig, ordförande, Region Jönköpings län

Stockholm och Gotland

Maria Samuelsson-Almén, Stockholms läns landsting

Björn Wettermark, Stockholms läns landsting

Johannes Blom, Stockholms läns landsting

Södra

Thomas Troëng, Landstinget Blekinge

Christer Lindbladh, Region Skåne

Uppsala/Örebro

Marianne Von Rooijen, Akademiska sjukhuset

Lena Burström, Region Västmanland

Ylva Nilsagård, Region Örebro län

Västra

Anna Wallman, Västra Götalandsregionen

Thomas Lindén, Region Halland

Anders Carlqvist, Västra Götalandsregionen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot