Publicerad: 18 oktober 2019

Utveckling av strukturer för kunskapsstyrning

Landsting och regioner arbetar med att öka samverkan och utveckla strukturer för kunskapsstyrning genom lärande och erfarenhetsutbyte. SKL stöder detta arbete på olika sätt.

Kunskapsstyrning är att genom styr-, lednings- och stödåtgärder bidra till att bästa tillgängliga kunskap används i mötet med patienten. Det finns tre huvudkomponenter: kunskapsunderlag, mätsystem och stöd till förbättring.

Eftersom värdet i vården främst skapas i mikrosystemet behöver meso- och makronivåns ledning, styrning och stöd utgå från mikrosystemets behov för att kunna skapa bästa möjliga vård. Samspelet mellan olika nivåer är viktigt och ledarskapet har en central roll i detta.

SKL stödjer

SKL ger stöd för planer och uppföljning i implementerings- och förbättringsarbete kopplat till nationella programråd. En kompetensutvecklingsinsats för ledningar att leda för bättre kliniska resultat tas fram i form av ett stöd via webben. SKL medverkar också för att skapa nationella och regionala mötesplatser för lärande och erfarenhetsutbyte.

Internationella jämförelser 

Internationella jämförelser mellan hälso- och sjukvårdssystem har fått ökad betydelse under senare år. Sverige har haft ett kunskapsutbyte för att ta del av olika framgångsfaktorer.

Rapport: Styrning för kvalitet i ett högpresterande system, internationella jämförelser mellan hälso- och sjukvårdssystem

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot