Publicerad: 15 januari 2018

Webbutbildning, att leda för bästa möjliga vård

För att underlätta för ledningsgrupper i det strategiska arbetet med att förbättra de kliniska resultaten har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en webbutbildning: Att leda för bästa möjliga vård.

Att leda för bästa möjliga vård

Utbildningen innehåller två delar:

  • En självskattning där ni i ledningsgruppen genom några korta frågor kan kartlägga er gemensamma utgångspunkt inför ert arbete med förbättringar.
  • En grundläggande guide till förbättringsledning för användning på ledningsgruppsmöten.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot