Publicerad: 8 mars 2018

Kunskapsstöd inom Astma och KOL

Det sedan tidigare etablerade programrådet för astma/KOL tar fram kunskapsstöd för patienten och de professioner som arbetar med astma och KOL. Målet är att minska variationer i vården inom området och att den bästa tillgängliga kunskapen används.

Alla kunskapsstöd går att beställa från SKL:s webbutik.

KOL - Min behandlingsplan

Användarmanual till KOL - Min behandlingsplan

Behandlingsplanen är ett stöd för patienten och de professioner som arbetar med astma och KOL. Tillsammans med patientutbildning kan en skriftlig behandlingsplan stödja patienten att själv agera, både när sjukdomen är stabil samt vid försämring.

Filmer om diagnostik av astma/KOL

Filmerna vänder sig till personal inom primär- och specialistvård och innehåller instruktioner för att underlätta en korrekt och förbättrad diagnostik av astma/KOL patienter.

Filmerna har tagits fram i samarbete med Kunskapscentrum Astma, Allergi & KOL, Region Skåne. Instruktionerna utgår bland annat från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av astma och KOL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot