Publicerad: 13 mars 2018

Nationell stödfunktion

Vid SKL finns den nationella stödfunktionen för landstings och regioners system för kunskapsstyrning.

Stödfunktionens övergripande uppdrag är att:

  • bidra till ett likartat arbetssätt inom strukturen
  • säkra strukturens inre samverkan
  • stödja samverkansgrupperna och beredningsgruppen
  • skapa mötesplatser och tillhandhålla plattform för informationsspridning
  • vara ett administrativt stöd till styrgruppen, inklusive en sekreterarfunktion
  • hantera processen för verksamhetsplan och budget
  • säkra SKL-representation där det bör/ska finnas
  • bidra med kompetens i drift, förvaltning och utveckling inom de olika program- och samverkansområdena
  • ge strategiskt och operativt kommunikationsstöd.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot