Öppet forum, erfarenheter från Nationellt programområde psykisk hälsa

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag psykisk hälsa, berättar bland annat framgångsfaktorer i arbetet inom området och hur samverkan med kommunerna har byggts upp.

Informationsansvarig

  • Selma Wolofsky
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot