Publicerad: 19 augusti 2019

Öppet forum, kunskapsstyrning: Läkemedel och medicinteknik

I detta öppet forum får vi lära oss mer om den nya samverkansmodellen för medicinteknik som regionerna går in i från och med 2020, samt om regionernas samverkansmodel för läkemedel. 

Ort: Stockholm

Tid: 27 maj 2019

Målgrupp: Personer med ett uppdrag i regionernas kunskapsstyrningssystem, personer vars arbete nära kopplar till regionernas kunskapsstyrningssystem.

Ett öppet forum är cirka 45 minuter långt.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot