Öppet forum om strukturerad vårdinformation och kunskapsstöd

Vid detta öppet fourm, i regionernas kunskapsstyrningssystem, får vi veta mer om pågående arbete kring strukturerad vårdinformation och kunskapsstöd. Båda delarna hänger tajt samman med uppföljning och analys i skapandet av ett lärande kunskapsstyrningssystem för ständig utveckling och förbättring av hälso- och sjukvård.

Program och gäster i studion

  • Patrik Sundström, digitalisering SKL
  • Sophia Björk SKL och processtöd i Nationell samverakansgrupp för metoder för kunskapsstöd
  • Johan Thor, orförande i Nationell samverkansgrupp för metoder för kunskapsstöd

Informationsansvarig

  • Selma Wolofsky
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot