Publicerad: 20 maj 2019

Fråga och svar

Hur mycket pengar avsätts för arbetet 2019-2021?

Överenskommelsen är för perioden 2019-2021 där budgeten på 100 miljoner kronor är beslutad för 2019. För åren 2020-2021 är det aviserat 300 miljoner för 2020 och 500 miljoner för 2021. Medel beslutas om för respektive budgetår.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot