Publicerad: 29 oktober 2019

Fråga och svar

Hur ser processen för framtagande ut?

Det gick ut en förfrågan till alla nationella programområden i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. De fick då anmäla sitt intresse för att ta fram standardiserade vårdförlopp. Nationella arbetsgrupper för respektive sjukdomsområde kommer att träffas löpande och arbeta fram de standardiserade vårdförloppen. Förslagen kommer sedan att gå ut på remiss där både företrädare för patienter och profession har möjlighet att lämna synpunkter. När ett standardiserat vårdförlopp är godkänt kommer implementeringsarbetet i vård och omsorg att påbörjas.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot