Publicerad: 20 maj 2019

Fråga och svar

Hur ska arbetet genomföras för de standardiserade vårdförloppen som ska utarbetas under 2020 och implementeras under 2021?

Med start 2019 kommer arbete genomföras med att ta fram nationella vårdprogram som ska ligga till grund för att göra de standardiserade vårdförloppen som tas fram under 2020. Även arbetet med att ta fram nationella vårdprogram sker i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och är i vissa fall redan påbörjat.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot