Publicerad: 29 oktober 2019

Fråga och svar

Hur vet vi om de standardiserade vårdförloppen kommer användas?

De standardiserade vårdförloppen kommer att följas upp och utvärderas. Det kommer också att ske ett ständigt förbättringsarbete för att uppdatera och utveckla vårdförloppen.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot