Publicerad: 20 maj 2019

Fråga och svar

Vad är patientkontrakt och hur kommer det in i arbetet med standardiserade vårdförlopp?

Patientkontrakt innebär att en gemensam plan tas fram mellan patienten och dess samtliga vårdkontakter om vem som ska göra vad, hur och när. Det bidrar till att ansvaret för vården blir tydligt. Patientkontrakt kommer att bli viktig del av arbetet och förutsättningarna för hur det ska genomföras kommer att utarbetas.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot