Publicerad: 20 maj 2019

Fråga och svar

Vad skiljer sig åt mellan tidigare standardiserade vårdförlopp inom cancer och vad som anges i överenskommelsen för andra diagnoser?

De standardiserade vårdförloppen för nya diagnoser ska kunna omfatta en hel vårdkedja, inklusive utredning, uppföljning och rehabilitering. Oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig, nyinsjuknad eller har haft sin sjukdom under längre tid, ska den kunna utredas, behandlas och följas upp. De standardiserade vårdförloppen som tagits fram inom cancerområdet omfattar förloppet från misstanke om sjukdom till första behandling.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot