Publicerad: 20 maj 2019

Fråga och svar

Vem ska ta fram de standardiserade vårdförloppen?

Arbetet ska ske inom ramarna för de nationella programområdena i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och förankras brett i hela landet.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot