Publicerad: 5 juli 2019

Fråga och svar

Vilka diagnoser kan det handla om?

Det handlar i första hand om långvariga och komplexa sjukdomar. I överenskommelsen är följande diagnosområden framlyfta som några möjliga områden att ta fram standardiserade vårdförlopp för: diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och KOL. Flera andra diagnosgrupper kommer att bli aktuella.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot