Publicerad: 13 mars 2018

Regionala programområden

En förutsättning för att systemet ska göra nytta är att det finns en kunskapsorganisation på regional och lokal nivå som initierar frågor för nationella samverkan samt kan ta emot, anpassa och omsätta den kunskap som tas fram nationellt, och säkra att det når hela vägen ut till patientmötet.

På samma sätt behövs den regionala nivåns återkoppling och erfarenhet för att vägleda i nationella frågor om vad som är relevanta kunskapsstöd och arbetsmetoder.

De regionala programområdens uppdrag

Regionalt bildas därför programområden motsvarande den nationella strukturen med huvudsaklig uppgift att:

  • genomföra behovsinventering och bidra till det nationella programområdets behovsanalys och omvärldsbevakning
  • initiera frågor för nationell samverkan
  • skapa regionala tillämpningar av nationella kunskapsunderlag och beslutsstöd
  • ta emot, anpassa och omsätta nationell kunskap för att det ska nå ut till patientmötet
  • stödja spridning och implementering av bästa möjliga tillgängliga kunskap
  • integrera och skapa förutsättningar för de nationella kvalitetsregistren som en del av kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården
  • samverkan med regional registercentrumorganisation
  • utföra specifika regionala uppdrag

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot