Publicerad: 17 maj 2019

Styrgrupp, beredningsgrupp, NSK-R och sjukvårdsregionala samordnare

Styrgruppens uppdrag är att verka för att kunskapsstyrningen blir ett stöd för huvudmännen och vårdprofessioner. NSK-R är ett nätverk för kunskapsstyrningsfrågor med representation från alla regioner. I varje sjukvårdsregion finns en sjukvårdsregional samordnare för etableringen av kunskapsstyrningsarbete.

Styrgrupp

I Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) SKS:s uppdrag ingår att vara ett stöd och en arena för dialog mellan huvudmännen och staten i kunskapsstyrningsfrågor på tjänstemannanivå, samt godkänna verksamhetsplaner, fördela gemensamma medel, och arbeta med vissa prioriteringsfrågor.

Sammansättning av gruppen:

 • två representanter från landstings- och regiondirektörsföreningen
 • fyra representanter från hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket
 • en representant från SKL
 • samtliga sex sjukvårdsregioner ska vara representerade
 • vid behov kan styrgruppen utökas med ytterligare ledamöter
 • ledamöter samt ordförande utses av landstings- och regiondirektörsföreningen.

Ledamöter styrgrupp

 • Mats Bojestig, Sydöstra sjukvårdsregionen, Region Jönköpings län (HSD) – ordförande
 • Brita Winsa, Norra sjukvårdsregionen, Region Västerbotten (HSD)
 • Björn Eriksson, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion, Region Stockholm (RD)
 • Per-Henrik Nilsson, Södra sjukvårdsregionen, Region Kronoberg (HSD)
 • Jan Grönlund, Uppsala-Örebros sjukvårdsregion, Region Sörmland (RD)
 • Ann Söderström, Västra sjukvårdsregionen Västra Götalandsregionen (HSD)
 • Fredrik Lennartsson, SKL, chef avdelningen för vård och omsorg
 • Sophia Björk, SKL, sekreterare

Adjungerade styrgrupp

 • Bo Svedberg, Region Gävleborg, Ekonomidirektörsnätverket
 • Christina Jörhall, Region Jönköpings län, Informationsdirektörsnätverket
 • Vakant, Personaldirektörsnätverket
 • Magnus Wallinder, Ljungby kommun, ordförande NSK-S
 • Mari Forslund, SKL, sektionschef kvalitet och uppföljning
 • Marie Lawrence, SKL, samordnare nationell stödfunktion för regionernas kunskapsstyrningssystem

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen tillsätts av styrgruppen och stödjer styrgruppen i dess uppdrag genom att bereda underlag från programområdena samt samverkansgrupperna inför ställningstagande, horisontella prioriteringar och beslut.

Beredningen sker i samspel med den nationella stödfunktionen. Beredningsgruppen bidrar även till att säkra och stödja samordning mellan programområden och samverkansgrupperna.

Ledamöter beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive sjukvårdsregion samt stödfunktionen vid SKL.

Norra sjukvårdsregionen

 • Monika Johansson (ordinarie)
 • Nina Fållbäck Svensson (ersättare)

Sthlm/Gotland sjukvårdsregion

 • Björn Wettermark (ordinarie)
 • Gerd Lärfars (ersättare)

Sydöstra sjukvårdsregionen

 • Karl Landergren (ordinarie)
 • Susanne Yngvesson (ersättare)

Södra sjukvårdsregionen

 • Christer Lindbladh (ordinarie)
 • Sven Oredsson (ersättare)

Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

 • Marianne Van Rooijen (ordinarie)
 • Per Olov Gustavsson (ersättare)

Västra sjukvårdsregionen

 • Lars Rex (ordinarie)
 • Ann-Sofi Isaksson (ersättare)

Stödfunktionen vid SKL

 • Marie Lawrence ordförande (ordinarie)
 • Sophia Björk (sekreterare)

Sjukvårdsregionala samordnare

Norra sjukvårdsregionen
Susanne Waldau, susanne.waldau@vll.se

Sthlm/Gotland sjukvårdsregion
Kristina Ateva, kristina.ateva@sll.se

Sydöstra sjukvårdsregionen
Susanne Yngvesson Strid, susanne.yngvesson.strid@rjl.se

Södra sjukvårdsregionen
Christer Lindbladh, Christer.Lindbladh@skane.se

Uppsala/Örebro sjukvårdsregion
Lena Burström, lena.burstrom@regionvastmanland.se

Västra sjukvårdsregionen
Magnus Kronvall, Magnus.Kronvall@vgregion.se

NSK-regiongrupp

NSK-Regiongrupp är ett nätverk för utbyte av erfarenheter och lärande mellan landsting och regioner i kunsakpsstyrningsfrågor. Gruppen bidrar till att arbetet på nationell nivå tar in flera olika perspektiv, samt förankrar pågående arbete ut i respektive region.

Ledamöter NSK-regiongrupp

Norra sjukvårdsregionen

Stockholm/Gotland sjukvårdsregion

Sydöstra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen

Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Västra sjukvårdsregionen

Informationsansvarig

 • Marie Lawrence
  Samordnare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot