Publicerad: 5 oktober 2018

Tandvård

Landstingen ska erbjuda en god tandvård åt sin befolkning. Utöver detta har landstingen ett särskilt ansvar för barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård för vuxna samt tandvård som riktar sig till personer med särskilda behov.

Tandvård SKL

SKL stödjer landstingen genom intressebevakning, samordning av nätverk och i vissa fall kunskapsunderlag.

Det handlar exempelvis om att följa upp nyttjandet av landstingens särskilda tandvårdsstöd, verka för att integrera tandvården i e-hälsoarbetet, ta fram underlag för planering av specialisttandvården samt att bevaka och påverka den nationella utvecklingen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tommy Johansson
    Konsult
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot