Publicerad: 18 juni 2018

Landstingens tandvårdsstöd

Landstingens tandvårdsstöd riktar sig till personer med ett omfattande behov av vård och omsorgsinsatser.

Tandvårdsstödet är också till för personer med stora behov på grund av långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar samt personer som behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. 

Uppföljning

Andelen personer som tackar ja till munhälsobedömning (uppsökande verksamhet) har totalt i riket sjunkit något i förhållande till år 2015. Däremot har fler fått munhälsobedömning, 53 procent år 2016, jämfört med 52 procent år 2015. Den genomsnittliga kostnaden per behandlad inom tandvårdsstödet ”Nödvändig tandvård” är i nivå med år 2015, 5 500 kronor.

Antalet behandlade är något färre än förra året. Vidare framgår i rapporten att något fler har fått tandvård inom tandvårdsstödet ”Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling” under år 2016 (37 064) jämfört med år 2015 (36 379).

Antalet personer som har möjlighet att få tandvård genom tandvårdsstödet ”Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning” har ökat ytterligare, från 8 655 år 2014, till 13 264 år 2015 och till 16 414 år 2016.

Uppföljning tandvårdsstöd år 2016 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot