Publicerad: 4 oktober 2018

Landstingens tandvårdsstöd

Landstingens tandvårdsstöd riktar sig till personer med ett omfattande behov av vård och omsorgsinsatser.

Tandvårdsstödet är också till för personer med stora behov på grund av långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar samt personer som behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. 

Uppföljning

Andelen personer som tackar ja till erbjuden munhälsobedömning (uppsökande verksamhet) är 60%. Av dessa har 87% fått en munhälsobedömning utförd. Av hela personkretsen har därmed 52% erhållit en munhälsobedömning.

Den genomsnittliga kostnaden per behandlad inom tandvårdsstödet Nödvändig tandvård har ökat från 5 500 kronor 2016 till 5 852 kronor för 2017. Antalet som fått behandling 2017 är 77 % av de som identifierats som tillhörande personkretsen. Sammantaget har 93 % på något sätt berörts av tandvårdsstöden Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård.

Något fler bedöms ha fått tandvård inom tandvårdsstödet Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under år 2017 jämfört med år 2016.

Antalet personer som har möjlighet att få tandvård genom tandvårdsstödet Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har ökat ytterligare, från 8 655 år 2014, 13 264 år 2015 till 16 414 år 2016 och till 19 696 år 2017.

Uppföljning tandvårdsstöd år 2017 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Publikationer

Informationsansvarig

  • Tommy Johansson
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot