Publicerad: 27 april 2017

Specialisttandvård

SKL har en samordningsfunktion för det nationella perspektivet avseende planering och finansiering av specialiseringstjänstgöringen för tandläkare. Inom ramen för det arbetet tas underlag fram för regionernas planering av specialisttandvården.

Arbetet sker främst genom Nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (NSATS). NSATS har tagit fram underlag för regionernas planering av specialisttandvården.

Underlagsmaterialet består av framskrivningar av tillgången på specialisttandläkare utifrån antal yrkesverksamma specialister, förväntade pensionsavgångar och tillskott från utbildning.

Specialisttandvårdens utveckling fram till år 2024

Den senaste planeringsunderlaget publicerades år 2016 och avser utvecklingen fram till år 2024.

Planeringsunderlag 2024 (PDF, öppnas nytt fönster)

Minskning av specialisttandläkare

Enligt kartläggningen fanns i slutet av år 2012 totalt 721 verksamma specialisttandläkare. Genom pensionsavgångar beräknas en minskning med drygt 280 specialisttandläkare till cirka 440 år 2021. Minskningen är störst inom bettfysiologin, parodontologin och endodontin. En relativt stor andel av samtliga specialister uppnår 65-års ålder under denna period och totalt förväntas 39 procent gå i pension.

Tillskott av nya specialisttandläkare

Tillskottet genom utbildning har beräknats med utgångspunkt i att de så kallade NSATS-platserna återbesätts enligt rådande fördelning medan uppdragsutbildningarna beräknas enligt förväntat antal. Givet dessa förutsättningar bedöms att åtminstone 435 specialisttandläkare kan tillkomma under perioden fram till år 2021. Detta innebär att det totala antalet specialisttandläkare bedöms öka med cirka 22 procent fram till år 2021.

Tidare års planeringsunderlag

Samtliga dokument är i PDF och öppnas i nytt fönster.

Planeringsunderlag 2021

Planeringsunderlag 2018

Planeringsunderlag 2015

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot