Publicerad: 4 maj 2017

Specialisttandvård

SKL har en samordningsfunktion för det nationella perspektivet avseende planering och finansiering av specialiseringstjänstgöringen för tandläkare. Inom ramen för det arbetet tas underlag fram för regionernas planering av specialisttandvården.

Arbetet sker främst genom Nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (NSATS). NSATS har tagit fram underlag för regionernas planering av specialisttandvården.

Underlagsmaterialet består av framskrivningar av tillgången på specialisttandläkare utifrån antal yrkesverksamma specialister, förväntade pensionsavgångar och tillskott från utbildning.

Specialisttandvårdens utveckling fram till år 2024

Den senaste planeringsunderlaget publicerades år 2016 och avser utvecklingen fram till år 2024.

Planeringsunderlag 2024 (PDF, öppnas nytt fönster)

Tidare års planeringsunderlag

Samtliga dokument är i PDF och öppnas i nytt fönster.

Planeringsunderlag 2021

Planeringsunderlag 2018

Planeringsunderlag 2015

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tommy Johansson
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot