Publicerad: 10 oktober 2018

Uppföljning av första linjen för barn och unga

I ett pilotprojekt har en modell för uppföljning av första linjeverksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa arbetats fram. Nu pågår ett arbete med att förbättra modellen och genomföra mätningar, i syfte att förbättra tillgängligheten.

Mätning av tillgänglighet till första linjen

Omkring 35 verksamheter följer upp sin tillgänglighet till första linjen. Mätningen av tillgänglighet riktar sig till alla första linjeverksamheter som arbetar med barn och unga, 0-17 år. Det kan handla om ungdomsmottagningar, primärvård, elevhälsan samt råd och stöd inom socialtjänsten.

Mätning av tillgänglighet inom första linjen, Uppdrag Psykisk Hälsa

Vad innebär första linjen?

Första linjen är den funktion eller verksamhet i kommuner och landsting som först möter ett barn eller en ungdom med ett indikerat problem.

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Privatpersoner

Privatpersoner som vill veta vilka Första linjen-mottagningar som finns inom kommunen eller landstinget hittar informationen på 1177.se.

Sök mottagning på 1177.se

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot