Publicerad: 7 november 2018

Patientkontrakt – överenskommelse med gemensamt ansvar

Hälso- och sjukvården ställer om till den nära vården. En viktig del i omställningen är hur vi tillsammans bygger relationer mellan patienter, vård- och andra samhällsaktörer för att främja god hälsa och vård.

Patientkontraktet ska skapa förutsättningar för att relationen mellan patienten och vården bygger på samskapande och gemensamt ansvar. Patientkontraktet är inget juridiskt kontrakt utan bör ses som ett kultur- och strukturarbete som ska bidra till bättre delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan.

Patientkontraktet handlar om att i varje möte mellan individen och vården söka, stärka och ta tillvara individens egen förmåga och vilja utifrån vad som är viktigt för den personen. Konceptet består av fyra delar, baserade på gemensam värdegrund och gemensamt ansvar:

  • Överenskommelse
  • Fast vårdkontakt
  • Överenskommen tid
  • Sammanhållen plan

Så lyckades ortopeden i Oskarshamn bygga sin kultur

Patientkontrakten ska förbättra vårdens delaktighet, samordning, samverkan och tillgänglighet. För att lyckas är det avgörande hur vi arbetar med värderingarna i vardagen, så att vi förmår att skapa den kultur som andas och lever patientkontrakt i varje möte, varje person, varje gång. Några som lyckats är ortopedkliniken i Oskarshamn. Klinikchef Dan Eriksson menar att framgångsnyckeln var att skifta perspektiv och ställa om verksamheten efter hur de själva skulle vilja ha det som patienter och kunder.

Presentationsbilder om patientkontrakt

Presentationsbilder om Patientkontrakt, oktober 2018 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Presentationsbilder om Patientkontrakt, oktober 2018 (PPT, öppnas i nytt fönster)

Patientkontrakt – bidrar till det vi redan gör

Det finns flera olika planer i vården. Till exempel används sammanhållen individuell vårdplan (SIP) inom psykiatrin och äldreomsorgen och Min vårdplan i cancervården. I filmen förklarar projektledare Anette Nilsson hur dessa planer hänger ihop med Patientkontrakt, tillsammans med de tre samordnarna vid SKL, Maj Rom, Ing-Marie Wieselgren och Beatrice Melin. (06:45 minuter)

Dela era berättelser – upprop till landsting och regioner

Kraften i den goda berättelsen kan stärka vårt gemensamma kulturbygge. Vi vill samla och sprida berättelser från både patienter och professionsföreträdare. Berättelser som kan bidra till att synlig- och tydliggöra vad patientkontrakt är i praktiken och vilka värden det skapar. Berättelser som beskriver att patientens egna resurser tas tillvara för att stärka individens egen kraft och frigöra resurser i vården.

Upprop till landsting och regioner att skicka in berättelser om arbetet med patientkontrakt till SKL (PDF, nytt fönster

Kontaktpersoner för införande av patientkontrakt i landsting och regioner (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult
  • Harald Grönqvist
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot