Publicerad: 29 juni 2018

Utveckling av patientkontrakt

För att öka förutsättningarna för en mer tillgänglig och samordnad vård vill regeringen stimulera landstingen att erbjuda så kallade patientkontrakt. SKL stödjer arbetet under 2018.

I SKL:s överenskommelse med staten om Patientmiljarden 2018 ingår att landstingen ska utveckla så kallade patientkontrakt.

SKL stödjer utveckling av patientkontrakt

För att stödja utvecklingen av patientkontrakt över hela landet ska SKL under 2018 genomföra ett nationellt projekt tillsammans med landsting och regioner.

Projektet bygger vidare på de erfarenheter som gjordes i ett inledande pilotprojektet, som bedrevs i ett samarbete mellan landstingen i Hallands, Kalmars och Norbottens län under 2017.

Slutrapport Patientkontrakt, projekt i tre landsting/regioner, januari 2018 (PDF, nytt fönster)

Erfarenheter från pilotprojekt om patientkontrakt

Landstingen i Hallands, Kalmars och Norrbottens slutrapport redovisar erfarenheter och lärdomar från arbetet med utformningen av patientkontrakt:

  • Patienterna är överens om att de kan hantera sina liv och de utmaningar en sjukdom innebär på egen hand, men att de ibland behöver stöd från hälso- och sjukvården.
  • Patientkontrakt kan bidra till att patienter får den vård de behöver inom rimlig tid, oavsett egen förmåga att själva ta kontakt med hälso- och sjukvården eller att samordna vård- och omsorgsinsatser.
  • Under projekttiden genomfördes en studie i en verksamhet som implementerat pilotprojektets koncept. Det framkom att för att lyckas krävs en solid värdegrund med ett engagerat ledar- och medarbetarskap.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot