Publicerad: 26 mars 2019

Införande av patientkontrakt

SKL stödjer utvecklingen och införandet av patientkontrakt i hela landet, bland annat genom att skapa olika arenor för gemensamt lärande, inspiration och erfarenhetsutbyten.

SKL har i uppdrag att stödja landsting och regioner med införandet av patientkontrakt. Uppdraget beskrivs i statens och SKLs överenskommelse om Patientmiljarden.

Som en del av SKLs stöd har Lärandeforum startats, ett nationellt nätverk i vilket utvecklingsteam med olika kompetenser från samtliga län deltar.

Syftet med lärandeforum

 • Ge stöd till uppbyggnad av ett integrerat kompetensteam för det lokala införandet
 • Erbjuda en arena för nationellt erfarenhetsutbyte, lärande, kunskapsbyggande och inspiration

Uppföljning och mätning ska genomföras

 • Genom att på olika sätt visualisera hur införandet av konceptet patientkontrakt sker i landet
 • Genom att visualisera effektmått utifrån nationella patientenkäten.

Kommunikativt stöd ska ges genom att

 • Paketera budskap och tillhandahålla underlag
 • Fånga upp och sprida lärande, kunskapsbyggande och berättelser som kan vägleda det fortsatta arbetet
 • Ta fram berättelser som beskriver värdet av patientkontrakt ur både patientens och vårdgivarens perspektiv.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anette Nilsson
  Konsult
 • Harald Grönqvist
  Samordnare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot