Publicerad: 4 juli 2017

Uppföljning av första linjen för barn och unga

I ett pilotprojekt har en nationell modell för uppföljning av första linjeverksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa arbetats fram. Arbete pågår med att förbättra modellen och genomföra mätningar, i syfte att förbättra tillgängligheten.

Vad innebär första linjen?

Första linjen är den funktion eller verksamhet i kommuner och landsting som först möter ett barn eller en ungdom med ett indikerat problem.

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Mätning av tillgänglighet till första linjen

I dagläget följer omkring 35 verksamheter upp sin tillgänglighet till första linjen. Mätningen av tillgänglighet riktar sig till alla första linjeverksamheter som arbetar med barn och unga, 0-17 år. Det kan handla om ungdomsmottagningar, primärvård, elevhälsan samt råd och stöd inom socialtjänsten.

Mätning av tillgänglighet inom första linjen, Uppdrag Psykisk Hälsa

Privatpersoner

Privatpersoner som vill veta vilka Första linjen-mottagningar som finns inom kommunen eller landstinget hittar informationen på 1177.se.

Sök mottagning på 1177.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot