Publicerad: 5 oktober 2018

Följa upp ledtider inom klinisk patologi

Under 2015–2017 har olika projekt genomförts på SKL i syfte att ta fram en kvalitetssäkrad nationell modell för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi. Nu är modellen redo att införas.

Uppföljningsmodellen har kvalitetssäkrats både teoretisk i form av att den har presenterats för ett antal intressenter och praktiskt i form av den pilottest som genomfördes under 2017.

Målet är att samtliga landsting/regioner implementerar uppföljningsmodellen under 2018 och använder den i syfte att utveckla och förbättra tjänste- och servicekvalitet i vårdprocessen utifrån patientperspektivet.

SKL har startat ett projekt vars syfte är att stödja verksamheten i implementeringen av uppföljningsmodellen.

I uppdraget ingår även att:

  • stödja verksamheten i att använda sina statistiska resultat i plattformen för att förbättra tjänste- och servicekvalitet i vårdprocessen utifrån patientperspektivet
  • ta fram stöd för att publicera statistiska resultat på www.vantetider.se

Uppföljning inom patologi förbättrar för patienten

Patologi är en viktig process för att ställa diagnos, ge underlag för beslut om behandling och för att kunna ge en effektiv sjukvård. Att få kunskap om ledtider inom patologi ger verksamheter möjlighet till jämförelser med andra och utgör underlag för utveckling samt uppföljning av tillgängligheten.

Modellen för uppföljning som SKL tagit fram ska ge underlag som bidrar till ökad nytta, transparens och förbättrad tillgänglighet för patienten.

Informationsansvarig

  • Martin Midböe
    Projektledare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot