Publicerad: 11 oktober 2019

Modell för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi

Den nationella modellen för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi har fyra faser. Inom dessa finns ett antal mätpunkter.

Modellens fyra faser

Fas 1: Initiera frågeställning och provtagning

Fas 2: Laborativ tid

Fas 3: Diagnostisk tid

Fas 4: Leverera och hantera svar

Fem obligatoriska mätpunkter

 • Provtagning (fas 1)
 • Ankomstregistrering (fas 2)
 • Utlämning av underlag för diagnostik (fas 2)
 • Svar skickat (fas 3)
 • Svar bekräftat (fas 4)

Åtta frivilliga mätpunkter och aktiviteter

 • Beslut om remiss (fas 1)
 • Påbörja preparering (fas 2)
 • Digitaliserat underlag (fas 2)
 • Diagnostik (fas 3)
 • Beslut om kompletterande diagnostik (fas 3)
 • Svar klart för signering (fas 3)
 • Multidisciplinär konferens (fas 4)
 • Patient informerad om diagnos och behandlingsförslag (fas 4)

 

Implementeringens nio steg

Nio steg för implementering av modellen

De nio stegen är indelade i tre faser: steg 1, 2 och 3 utgör förberedelsefasen (blå färg), därefter följer steg 4, 5 och 6 i genomförandefasen (gul färg) och stegen 7, 8 och 9 ingår i avslutningsfasen (grön färg).

Steg 9: Överlämning till förvaltning är genomförd.

Steg 8: Struktur för analys och återkoppling till verksamheten är etablerad.

Steg 7: Produktionsdata har levererats och kan publiceras på www.vantetider.se

Steg 6: Analys och praktisk kvalitetssäkring av levererad data är genomförd.

Steg 5: Leverans av data till SiGN-e testdatabas via automatik är genomförd.

Steg 4: Verksamhetsanalys genomförd/datauttag fastställt.

Steg 3: Lokalt ansvarig för genomförande av uppdraget är utsedd. Plan för genomförande av uppdraget är framtagen och beslutad.

Steg 2: Beslut om att implementera den utökade uppföljningsmodellen är fattat.

Steg 1: Presentation av projektet/uppdraget är genomförd av representant från SKL.

Status för regionernas arbete september 2019

Färgerna i kartan relaterar till vilken fas respektive region angett att de är inne i, i september 2019.

Sju regioner har uppnått nivå 9

 • Halland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Uppsala
 • Västernorrland
 • Östergötland

Två regioner har uppnått nivå 7

 • Gävleborg
 • Värmland

En region befinner sig i nivå 5

 • Örebro

Sju regioner befinner sig i nivå 4

 • Dalarna
 • Gotland
 • Stockholm
 • Skåne
 • Sörmland
 • Västra Götaland
 • Västerbotten

Fyra regioner befinner sig i nivå 1-3

 • Blekinge
 • Jämtland/Härjedalen
 • Norrbotten
 • Västmanland

Status oktober 2019

Kartan visar hur långt regionerna hunnit i implementeringsarbetet, i enlighet med de färger som finns i modellen med de nio stegen.

Karta som visar hur långt landets regioner kommit i implementeringen av modellen för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi

Informationsansvarig

 • Annika Brodin-Blomberg
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot