Publicerad: 12 september 2019

Utökad uppföljning specialiserad vård

I överenskommelsen om den uppdaterade kömiljarden ingår att åstadkomma en bredare uppföljning av tillgängligheten inom den specialiserade vården. Nu finns en projektorganisation på plats för att stödja regionernas arbete.

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet och anger tidsgränser för när vård ska erbjudas. Genom tidigare överenskommelser mellan SKL och regeringen har regionerna fått pengar för hur väl de uppfyller de lagstadgade väntetiderna. Väntetiderna kan följas via den nationella väntetidsdatabasen, Väntetider i vården, vars data dels ger invånarna information om beräknade väntetider, dels används av verksamheterna som underlag för förbättring och utveckling.

Vårdgarantin, en del av hälso- och sjukvårdslagen, Väntetider i vården

Den 1 januari 2019 förstärktes vårdgarantin i primärvården, samtidigt som en bredare uppföljning infördes. Den bredare uppföljningen gör det möjligt att följa upp alla kontakter som sker i primärvården, oavsett yrkeskategori och form av kontakt/besök. Motsvarande arbete ska nu göras inom den specialiserade vården, enligt överenskommelsen för 2019 om en uppdaterad kömiljard. Det ska gå att följa upp till exempel enskilda diagnosgrupper och olika typer av besök (fysiska eller digitala). Därmed ska det också gå att enklare följa upp om en verksamhetsförändring ger önskat resultat.

Överenskommelse kömiljard

Regionernas uppdrag

Enligt överenskommelsen ska regionerna under 2019:

  • tillsammans med SKL delta i ett nationellt projekt med syfte att utveckla och implementera en modell för uppföljning av den specialiserade vården, i enlighet med modellen för uppföljning av primärvården
  • förbereda införandet av en utvecklad uppföljning av specialiserad vård, för att kunna redovisa alla kontakter som besök, återbesök, utredningar, operationer, behandlingar och åtgärder inom den specialiserade vården.

Modellen ska vara implementerad i samtliga regioner, och produktionsdata ska vara kvalitetssäkrad och klar för leverans till nationella väntetidsdatabasen senast den 1 april 2020.

Kontaktpersoner för varje region

Som ett led i arbetet behöver varje region utse en kontaktperson för det egna arbetet. Kontaktpersonen ska driva och hålla ihop det regionala och lokala arbetet i dess olika delar, både verksamhetsmässigt och tekniskt. Personerna ingår i ett nationellt nätverk, som drivs av SKL, och som kommer att arrangera både fysiska och digitala mötesplatser under projektet.

SKL:s stöd

Inriktningen på SKL:s stöd har – med tanke på den relativt korta tid som återstår till den 1 april 2020 – en tyngdpunkt på de tekniska delarna (hur data ska rapporteras in till den databas som ger underlag till www.vantetider.se) men ska också ge stöd för det arbete som behövs i verksamheterna.

Det finns en styrgrupp för arbetet:

Åsa Himmelskiöld (ordförande), hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kalmar Län

Rebecca Fredriksson, kommunikationsdirektör Region Uppsala

Annika Brodin-Blomberg, samordnare tillgänglighet, SKL

Projektledare är Lisbeth Isaksson, SKL.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Isaksson
    Projektledare

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot